โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง

ตับอ่อน อยู่ตรงไหน ตับอ่อน เป็นอวัยวะหนึ่งในระบบทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นต่อมขนาดใหญ่ รูปร่างยาวรีคล้าย ใบไม้ประมาณ 10 เซนติเมตร อยู่ด้านหลังกระเพาะอาหารใกล้ลำไส้เล็กส่วนต้น ประกอบด้วยเซลล์ จากต่อมไร้ท่อ ที่สร้างฮอร์โมน เช่น อินซูลิน และ กลูคากอน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และ เซลล์จากต่อมมีท่อที่สร้างน้ำย่อยอาหารโดยเฉพาะไขมัน โรคตับอ่อนอักเสบ เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบของเซลล์ตับอ่อน โดยสามารถแบ่งเป็นการ อักเสบชนิดเฉียบพลันและ การอักเสบเรื้อรัง เนื่องจากตับอ่อนมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนสำคัญหลายตัว หากเกิดการอักเสบจะกระทบต่อการสร้างฮอร์โมน อินซูลิน กลูคาร์กอน แก๊ตินและ …