โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลันและเรื้อรัง

ตับอ่อน อยู่ตรงไหน
ตับอ่อน เป็นอวัยวะหนึ่งในระบบทางเดินอาหาร มีลักษณะเป็นต่อมขนาดใหญ่ รูปร่างยาวรีคล้าย
ใบไม้ประมาณ 10 เซนติเมตร อยู่ด้านหลังกระเพาะอาหารใกล้ลำไส้เล็กส่วนต้น ประกอบด้วยเซลล์
จากต่อมไร้ท่อ ที่สร้างฮอร์โมน เช่น อินซูลิน และ กลูคากอน ที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด และ
เซลล์จากต่อมมีท่อที่สร้างน้ำย่อยอาหารโดยเฉพาะไขมัน

โรคตับอ่อนอักเสบ เป็นโรคที่มีสาเหตุมาจากการอักเสบของเซลล์ตับอ่อน โดยสามารถแบ่งเป็นการ
อักเสบชนิดเฉียบพลันและ การอักเสบเรื้อรัง เนื่องจากตับอ่อนมีหน้าที่สร้างฮอร์โมนสำคัญหลายตัว
หากเกิดการอักเสบจะกระทบต่อการสร้างฮอร์โมน อินซูลิน กลูคาร์กอน แก๊ตินและ Somatotatin
ซึ่งอาจกระทบโดยตรงต่อระบบการย่อยอาหาร

A. โรคตับอ่อนอักเสบชนิดเฉียบพลัน
โรคตับอ่อนอักเสบชนิดเฉียบพลัน เป็นอาการตับอ่อนอักเสบที่เกิดขึ้นแบบ”ทันทีทันได” มีอาการ
บวมและ มีความเสียหายของเนื้อเยื่อตับอ่อนเกิดขึ้น

โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน คือ ภาวะที่เกิดการอักเสบ ขึ้นกับตับอ่อน ทำให้มีอาการ ปวดท้อง
เฉียบพลันรุนแรง ตับอ่อน
เป็นอวัยวะที่อยู่ส่วนหลังของช่องท้องส่วนกลาง ทำหน้าที่ผลิต น้ำย่อย
และฮอร์โมนบางชนิด รวมถึงอินซูลินด้วย ตับอ่อนอักเสบส่วนใหญ่เกิดจากนิ่วถุงน้ำดี หรือเกิด
จากการกินแอลกอฮอล์ปริมาณปานกลางถึงมากเป็นระยะเวลานาน

โรคตับอ่อนอักเสบ ส่วนใหญ่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนที่ร้ายแรง ผู้ป่วยส่วนใหญ่สามารถมีอาการกลับ
เป็นปกติได้ดีเมื่อได้รับการรักษา อย่างไรก็ดีผู้ป่วยบางส่วนจะมีอาการรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการ
ดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยหนัก สิ่งสำคัญในการให้การดูแลผู้ป่วยตับอ่อนอักเสบทุกราย คือ
หาสาเหตุที่ทำให้เกิดตับอ่อนอักเสบในครั้งนี้ และ การป้อง หากเป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการ
เป็นซ้ำอีก

อาการโรคตับอ่อนอักเสบชนิดเฉียบพลัน
– มีอาการถ่ายทอดอย่างรุนแรงโดยไม่ทันตั้งตัวและไม่มีอาการบ่งบอกแจ้งเตือน
– มีอาการปวดร้าวไปทั้งตัว อาการปวดจะอยู่ราว 2-3 วัน
– มีอาการคลื่นไส้อาเจียน
– มีไข้ขึ้น

B. โรคตับอ่อนอักเสบชนิดเรื้อรัง
โรคตับอ่อนอักเสบชนิดเรื้อรัง เป็นอาการที่ตับอ่อนอักเสบมานาน และเรื้อรัง อาจจะเกิดจากอาการ
ตับอ่อนอักเสบ
เฉียบพลัน ก่อน และ การดูแลไม่หาย เพรไม่ได้ดูแลที่เป็นสาเหตุอาการจึงเกดขึ้นเรื่อยๆ
จนเป็นอาการเรื้อรัง

อาการโรคตับอ่อนอักเสบชนิดเรื้อรัง
1. มีอาการปวดท้อง เป็นๆ หายๆ หรือมีอาการปวดอยู่ตลอดเวลา หรือมีอาการปวดร้าวเป็นครั้งคราว
2. มีอุจจาระเป็นสีเทา หรือ สีชีส และอาจจะมีไขมันปนออกมากับอุจจาระด้วย
3. มีน้ำหนักตัวลดลง

ปัจจัยที่มีผลให้เกิดโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง
โรคตับอักเสบเรื้อรัง อาจเกิดจากโรคนิ่ว ที่เกิดขึ้นในถุงน้ำดีเกิดการอุดตันและการอักเสบของตับอ่อน
รวมไปถึงการดื่มสุรา เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล เป็นประจำก็เป็นหนึ่งในสาเหตุของโรคตับอักเสบ

การดูแล/ป้องกันโรคตับอ่อนอักเสบเรื้อรัง
1. งดรับประทานอาหาร และ น้ำ เพื่อลดการทำงานของตับ
2. ให้อาหารที่จำเป็นต่อร่างกายผ่านทางหลอดเลือดดำ เพื่อใช้รักษาสมดุลยของร่างกาย และป้องกัน
การเกิดอาการ 
ของร่างกายขาดน้ำ
3. ใช้ยาแก้ปวดเพื่อบันเทาอาการปวด
4. ถ้ามีการตรวจพบนิ่วในถุงน้ำดี ควรรับการผ่าตัดออก เพื่อลดอาการตับอ่อนอักเสบให้เบาลง

การป้องกันการเกิดโรคตับอ่อนอักเสบ
1. งดการดื่มสุรา หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล
2. ทานอาหารเสริมสุขภาพบ่อยๆ และเหมาสมกับอาการและเป็นการส่งเสริม บำรุงตับและไต
จะช่วยป้องกันนิ่วใน
ถุงน้ำดีได้

สัญญาณอันตราย โรคตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน และ เรื้อรัง
ปวดท้องอย่างรุนแรง และ เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน ตำแหน่งที่ปวดอยู่บริเวณท้องร้าวไปที่หลัง
และอาจปวดอยู่ราว
2-3 วันคลื่นไส้ อาเจียนมีไข้ ตับอ่อนเรื้อรัง ปวดท้องแบบเป็นๆ หายๆ หรือ
ปวดตลอดเวลาอุจจาระเป็นสีเทาซีด ๆ และ อาจมีไขมันปน ออกมากับ อุจจาระ น้ำหนักตัวลดลง
หากมีอาการเตือนตามที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ควรรีบพบแพทย์เพื่อทำการวินิจฉัยโดยด่วน เพราะ
หากปล่อยไว้นานเข้า นอกจากจะกลายเป็นตับอ่อนอักเสบเรื้อรังที่รักษาได้ยากกว่าแล้ว ยังอาจ
กลายเป็นสาเหตุของโรคอื่นๆ เช่น เบาหวาน และมะเร็งตับอ่อนได้ค่ะ

%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87

ในปัจจุบัน ได้มีการนำสาร Fucoidan มาใช้ในการรักษาโรคมะเร็งควบคู่กับการฉายแสง
และ การทำเคมีบำบัด พบในงานวิจัย จากญี่ปุ่นพบว่า ได้มีการเสนอการที่เซลส์มะเร็งเริ่มถูกกำจัด
เมื่อได้รับสาร Fucoidan เข้าไปในระยะเวลา 72 ชั่วโมง

? พบว่าผู้เป็นมะเร็งในระยะ 3 ถึงระยะ 4 ได้รับประทาน Fucoidan เป็นประจำในระยะเวลาไม่กี่
สัปดาห์จะได้ผล ดังนี้….

– เซลส์มะเร็งลดลง บางกรณีลดลงได้ถึง 80%
– มีกำลังมากขึ้น สดชื่นขึ้น
– ในบางรายเซลส์มะเร็งหายไป หรือ ไม่แพร่กระจายมากไปกว่าเดิม
– ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องเข้ามารักษาด้วยการฉายแสง หรือ รับเคมีบำบัดอีกเลย

สารสกัด Fucoidan หยุดการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง
fucoidan สามารถเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในร่างกายของมนุษย์ได้ พบว่า Fucoidan ในสาหร่าย
ทะเล
สีน้ำตาล มีความสามารถในการยับยั้ง และ ป้องกันการเกิดมะเร็ง การบำบัดด้วยสาหร่าย
ดีกว่ายาเคมีบำบัด ช่วย
ยั้บยั้ง การเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย ช่วยสร้างเนื้อเยื่อและสมาน
แผลเรื้อรัง ดูแลต่อมน้ำเหลืองแผลหายเร็ว

พบว่า polysaccharides ที่แยกได้จากสาหร่ายสีน้ำตาล ช่วยยับยั้งกระบวน การสร้างเนื้องอก
ของเนื้องอก และ การพัฒนาบำรุงและป้องกันการงอกของเส้นเลือดเพื่อเสริมให้เนื้องอกเจริญเติบโต
สร้างภูมิต้านทานกระตุ้นการผลิตเกร็ดเลือดขาวและเกล็ดเลือดแดง อกมาจากไขกระดูก ช่วยการ
ฟื้นฟูร่างกายให้ดีขึ้น

exo1

Resveralrol
ป้องกันมะเร็ง HPV เรสเวอราทอล สามารถยับยั้งการก่อตัวของเซลล์มะเร็งในคนได้ ช่วยยั้บยั้ง
การเจริญของเชื้อ
แบคทีเรีย ป้องกันการอักเสบดูแลเนื้อเยื่อให้แข็งแรง ช่วยหยุดยั้งการกระจาย
ของเซลล์มะเร็ง ทำให้เซลล์ร้ายตายไป
ในที่สุด เรียกว่า อะพ็อพโตซิส และไม่เป็นพิษในเซลล์ปกติ
ทำให้ปลอดภัยต่อมนุษย์

เรสเวอราทอล มีพลังงานต้านอนุมูลอิสระมากว่า วิตามิน C,E ทำให้สุขภาพดีขึ้น ผิวพรรณสดใส
ช่วยการกำจัด
สารพิษในร่างกาย ฟื้นฟูเซลล์ ภายในร่างกาย ช่วยชลอการเสื่อมสลายของคลอลาเจน
ช่วยยับยั้งเอ็นไซม์ ย่อยสลาย
คอลาเจนให้อ่อนนวัยเสมอ

การวิจัยในประเทศไทย
จากการศึกษาวิจัย (นภาพร แก้วดวงดี, 2547) ได้นำสารเรสเวอราทรอล มาทำการทดสอบฤทธิ์
ความเป็นพิษของ 
เรสเวอราทรอลต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตและฆ่าเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี ในประเทศไทย
คือ มะเร็งท่อน้ำดี


พบว่า “เรสเวอราทรอล” ยังช่วยยับยั้งสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดีวัฏจักร
ของเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี (cell cycle arrest) ได้ สามารถชักนำให้เกิดการตายของ
เซลล์มะเร็งหยุดยั้ง
การกระจายจนตายไปในที่สุดที่
เรียกว่า “อะพ็อพโตซิส”
button_buyปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com