เบาหวานเสี่ยงโรคหัวใจ

เคยเข้าใจมาตลอดว่า โรคหลอดเลือดหัวใจ มักเกิดกับผู้สูงอายุเสียเท่านั้น
เบาหวานมีโอกาสเป็น โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ  ในคนอายุที่น้อยกว่า
มีความรุนแรงกว่า เพราะมีระดับน้ำตาลในเลือดสูง

เป็นโรคเบาหวานเป็นเวลานานๆ หลายปี จะทำให้ ผนังหลอดเลือดแดง เกิดความ
ผิดปกติ และ เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว การอักเสบ หลอดเลือดตีบ แคบลง
หลอดเลือดสูญเสียความยืดหยุ่น ประกอบ กับการที่เป็นเบาหวาน มีปัจจัยเสี่ยง

พบว่าเด็กที่เป็นเบาหวานมักจะป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ปัจจุบันโรคเบหวาน
และ โรคหัวใจ มักจะเกิดกับผู้ที่มีอายุน้อยลง น้อยลง และน้อยลง ทำให้โรคหลอด
เลือดหัวใจ กลายเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตในเด็กจำนวนมาก

สาเหตุโรคหลอดเลือดหัวใจ
พบว่ามักจะภาวะแทรกซัอนจากเป็นเบาหวานและโรคหัวใจ มักเป็นเบาหวานที่
ยาวนาน และ มีการควบคุมโรค เบาหวานได้ไม่ดีพอ จึงทำให้คุณมีความเสี่ยง
สูงมาก

โรคเบาหวาน
โรคเบาหวาน เป็นโรคไม่สามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสูง ทำให้การทำงาน
ของเซลล์ ผิดปกติไป สร้างความเสียหายกับผนังหลอดเลือด การควบคุมน้ำตาล
ให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม และ มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต

โรคเบาหวาน มีความเสี่ยงเป็นโรคหลอดเลือด
หัวใจตีบ ในอายุที่น้อย จะมีความรุนแรงกว่า การที่ระดับน้ำตาลในเลือดสูง เป็น
เวลานานผนังหลอดเลือดแดง เกิดความผิดปกติ และ เสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว
เพราะการ อักเสบของหลอดเลือดตีบแคบลง หลอดเลือดสูญเสีย ความยืดหยุ่น

เบาหวานมีปัจจัยเสี่ยงความดันโลหิต และไขมันในเลือดสูง ภาวะอ้วน น้ำหนักเกิน
ไม่ออกกำลังกาย

หลอดเลือด เกิดความผิดปกติ เกิดจากภาวะแทรกซ้อนของเบาหวาน
ส่งผลกระทบร้ายแรง เบาหวานขึ้นตา เบาหวานลงไต ปลายประสาทเสื่อม เกิดแผล
โดยไม่รู้ตัวภาวะที่หลอดเลือดอ่อนแอ แตกง่ายโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เป็นสาเหตุ
ของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของผู้ป่วยเบาหวาน

“ปัจจุบัน
พบว่าผู้เป็นเบาหวานมีความเสี่ยงต่อภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เทียบเท่า

กับผู้เป็นโรคหัวใจ ที่เคยผ่านภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด แสดงให้เห็นว่า
เบาหวานและโรคหัวใจ จะมีความร้ายแรงมาก ต้องดูแลอย่างต่อเนื่องรู้จริง
และ เป็นระบบ” รีบปรับตัวก่อนจะสายเกินไป  อย่างไรก็ตาม ต้องมีความ
มั่นใจว่าในอนาคต ผู้เป็นเบาหวานไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยโรคหัวใจเสมอไป.

“แม้จะมีโอกาสเป็น โรคหัวใจ มากกว่าคนปกติ หลายเท่าเสี่ยง ต่อการเสียชีวิต
ก่อนวัยอันควร 2-4 เท่า แต่หากผู้เป็นเบาหวานดูแลตัวเองดี ๆ ด้วยการควบ
คุมปริมาณและชนิด ของอาหาร ใช้ยาเบาหวาน ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด
ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ใกล้เคียงกับ คนปกติ ต้อง ออกกำลังกาย อย่างสม่ำเสมอ
หลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากโรคได้”

โรคเบาหวานและโรคหัวใจ หลอดเลือดตีบ ความดันสูง ไขมันสูง หัวใจเต้นผิดจังหวะ
หัวใจโตเหนื่อยง่าย หาสาเหตุไม่เจอ มีทางออก สารอาหารบำบัดเจล  HRT และ
UMI วันละ 1 ซอง คุ้มค่ามาก.!!!

 

ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์


คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood