อาหารย่อยยาก ท้องอืด

ลักษณะอาการท้องอืด มีอาการ ปวดท้องส่วนบน ท้องอืด แน่นท้อง มีลม
ในท้องจำนวนมาก เรอบ่อยๆ ในบางคนอาจมีอาการคลื่นไส้ อาเจียน อิ่มเร็ว
อาจมีอาการแน่นท้อง แม้กินอาหารเพียงเล็กน้อย ก็แสบบริเวณหน้าอก

สาเหตุทำให้เกิดอาการท้องอืด อาจจะเกิดจากหลายอย่างรวมกัน
1. เกิดจากระบบทางเดินอาหารเอง คือ เป็นแผลในกระเพาะอาหาร กระเพาะ
อาหารอักเสบ มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือ พยาธิในทางเดินอาหาร

2. เกิดจากสิ่งภายนอก การกินยาแก้ปวด หลายชนิด จะทำให้เยื่อบุกระเพาะ
อาหารอักเสบ ในกระกระเพาะลำไส้ บีบตัวน้อยลง และการดื่มเครื่องดื่ม บาง
ชนิดมีส่วนผสมของแอลกอฮอล จะทำให้กระเพาะอาหารอักเสบ

3. โรคนิ่วในถุงน้ำดี
4. โรคของตับอ่อน
5. โรคเบาหวาน

คนที่เป็นต่อมไทรอย์ด เมื่อรับประทานอาหาร เข้าไปมักจะมีอาการ ท้องอืด
แน่นท้อง เสมอ ๆ
ในหลายรายๆ เมื่อรับประทานอาหาร มักมีอาการท้องอืด
แน่นท้องมีลมในท้องมาก 
การรับประทานอาหารมีส่วนทำให้มีอาการท้องอืด
แน่นอน

การที่ชอบกินอาหารรสจัด จะทำให้เยื่อบุอาหารอักเสบ และ การกินอาหาร
อย่างรีบร้อน การเคี้ยวอาหารไม่ละเอียด รับประทานอาหารครั้งละมากใน
คนที่ชื่นชอบ รับประทาน อาหารมัน ๆ ไม่ชอบ รับประทานผัก ในผักจะมี
มีเส้นใยปริมาณ สูงมาก จะทำให้ร่างกาย คนเราย่อย ได้ยาก หรือ ไม่มี
น้ำย่อยพอที่จะทำการย่อยเส้นใย อันเกิดจากแบคทีเรียในลำไส้ จะช่วยย่อย
ทำให้เกิดกรดในกระเพาะ จะทำให้ท้องอืดได้

การกินอาหารที่มีเส้นใยมาก จะช่วยให้การขับถ่ายสะดวกยิ่งขึ้น ในบางราย
ดื่มนม จะทำให้ท้องอืด เนื่องจากว่าไม่มีน้ำย่อยมาย่อยโปรตีนนม จึงทำให้
ท้องอืด หรือ ท้องเสีย 

ในคนที่ท้องอืดบ่อยๆ ถือว่ามีความผิดปกติ
ถ้ามีอาการท้องอืด นาน ๆ เป็นครั้งคราวจะไม่เป็นไร แต่ถ้าเป็นบ่อยๆ นานๆ
ก็จะทำให้เกิดอาหารท้องอืด ในผู้สูงอายุ อาการท้องอืด อาจมีความเสี่ยง ต่อ
โรคมะเร็งในช่องท้อง

ในผู้สูงอายุ ที่ไม่เคยมีอาการท้องอืด แน่นทัอง อาหารไม่ย่อม มีแก๊สในกระเพาะ
หรือ กรดไหลย้อนมาก่อน ถ้ามีอาการท้องอืดในช่วงเวลาสั้นๆ ต่อเมื่อมีอาการ
คลื่นไส้อาเจียน น้ำหนักลด ซีด อาการ ข้างต้นอาจมีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งใน
กระเพาะอาหารได้

ถ้าพบว่ามีปัญหาท้องอืดบ่อยๆ มีแผลในกระเพาะ หรือ กระเพาะอาหารอักเสบ
คุณอาจเป็นโรคนิ่วในถุงน้ำดี อันเกิดจากการกินอาหารเข้าไป คุณ
สามารถทาน
ยาขับลมยาธาตุน้ำแดง ลองดูอาการก่อน แล้วค่อยปรับพฤติกรรมการกินอาหาร
ให้รับประทานอาหารอ่อน ย่อยง่าย รับประทาน แต่พอควรไม่ให้มาก

ยาช่วยย่อยมีผลต่อร่างกาย จะช่วยลดอาการท้องอืดได้บ้าง แต่ถ้าคุณรับประทาน
ทุกวันคงจะไม่ดีเท่าไหร่นัก เพราะจะทำให้คุณไม่ทราบของอาการท้องอืดที่แท้จริง
อาการท้องอืดจำเป็นต้องดูแลให้ถูกต้อง อาจจะมีความเสี่ยงโรคระบบ
ทางเดินอาหาร

ผู้ที่มีอาการท้องอืด แน่นท้องให้สังเกตุอาการที่แท้จริง
จะได้ทำการดูแลให้หายขาด
1. ในคนที่เพิ่งเริ่มมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อจะเกิดขึ้น พบว่าอาจมีความเสี่ยงโรค
มะเร็งกระเพาะอาหาร หรือ โรคตับ

2. ให้สังเกตุดูตัวคุณเองว่ามีอาการท้องอืด และมีน้ำหนักลดลง โดยไม่มีสาเหตุ
3. มีอาการซีด ถ่ายอุจจาระดำ มีเลือดป่น
4. มีอาเจียนติดต่อกัน กลืนอาหารไม่ได้
5. ตัวเหลือง ตาเหลือง มีก้อนในท้อง และช่องท้อง
6. ปวดท้องมาก
7. ท้องอืดแน่นท้องมาก
8. การขับถ่ายอุจจาระเปลี่ยนแปลงไป

ปัจจุบันในการดูแลอาการท้องอืดคนไม่ค่อย มีอาการบ่งบอกไว้ล่วงหน้า
เป็นโรคที่อันตรายมาก ขอแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในการ
รับประทานอาหารอ่อนย่อยง่าย รสไม่จัด งดอาหารไขมันสูง ผัด ทอด
ควรรับประทานอาหารพวกปลา 
อาหารรสจืด ต้ม นึ่งแทน เพื่ดอาการ
ท้องอืด ถ้ายังไม่หายให้รีบไปพบแพทย์

ข้อแนะนำ
การปรับเปลี่นพฤติกรรมในการบริโภคใหม่ป้องกัน อาการท้องอืด ผู้ที่มี
อาการท้องอืด แน่นท้อง มีกรดในกระเพาะ กระเพาะเป็นแผล ไม่ควรดื่มสุรา
หรือ
แอลกอฮอลล์ อาหารรสจัด อาหารหมักดอง บุหรี่ น้ำชา กาแฟ
ผู้ที่ดื่มนมแล้วมีอาการท้องอืด หรือ ท้องเสีย อาจจะขาดน้ำย่อย ใช้ย่อยนม
ซึ่งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอยู่ การดำเนินชีวิตประจำวัน ควรรับ
ประทานผักที่มีเส้นใยมากๆ ให้พอเหมาะไม่ทานมากเกินไป จะทำให้ท้องอืด
เพราะเส้นใยอาหาร หรือ กากใยอาหาร

ภายในร่างกายคนเราย่อยไม่ได้ จำเป็นต้องอาศัยแบคทีเรีย ในลำไส้ใหญ่
เป็นตัวช่วยย่อยสลายกากอาหารในกระเพาะอาหาร แต่อย่างไรก็ตามผัก
ก็มีประโยชน์เพราะทำให้ การขับถ่ายได้สะดวก

ผู้ที่เป็นโรคกระเพาะอาหาร ควรรับประทานอาหารครั้งละมากๆ แต่ควรจะมี
อาหารว่างระหว่างมื้อ รับประทานอาหารช้า ๆ เคี้ยวให้ละเอียด  ไม่ควรรีบ
ร้อน
กลืน การเคี้ยวอาหารหยาบ ๆ จะทำให้กระเพาะ ทำงานหนัก และ ย่อย
อาหารได้ไม่สมบรูณ์ จะทำให้อาหารตกค้างในกระเพาะนานๆ เกิดทำให้อาหาร
เน่าเสียเกิดแก๊สในกระเพาะอาหารจำนวนมาก ทำให้แบคทีเรียประจำถิ่นตายลง
และ เกิดท้องอืด ไม่ถ่ายอุจจาระไม่ออก นานวัน
จะทำให้อุจจาระ เป็นก้อนแข็ง
และ มีขนาดใหญ่ ถ่ายไม่ออกอัดแน่น เนี่ยวนำให้เกิดโรคมะเร็ง ชนิดต่างๆ

button_buy

อีกทางเลือกหนึ่งสามารถช่วยให้ระบบขับถ่ายของคนเราให้กลับมาเป็น
ปกติได้ด้วย
การเสริมอาหาร กระตุ้นให้จุลินทรีย์แข็งแรง

exogrn

ทางออกของเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่

%e0%b9%80%e0%b8%99%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a2%e0%b9%88

รีวิิวจากลูกค้าที่ทานAGEL UMI MIN รับประทานไป 4 เดือน

%e0%b8%a5%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%a1%e0%b8%b0

button_buy

ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com