โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร

โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร คนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร คุณหมอค่ะดิฉันรู้สึกอึดอัด อาการเหมือนกินอาหารอิ่ม ตลอดเวลา มีอาการแน่นท้อง บางครั้งทัองเสีย บางครั้งท้องอืด ผายลมเสียงดัง ทานยาช่วยย่อย และ ยา กระเพาะ  มีอาการแบบเป็นมา 2 ปี แล้ว ค่ะ วันนี้ไปตรวจ พบว่าเป็นโรคมะเร็งในกระเพาะกระเพาะอาหาร การเป็นเนื้อร้ายมีอัตราการเกิด และพบสูงมาก ปัจจุบัน ขณะเดียวกันอัตราการตายของโรคมะเร็งกระเพาะอาหาร  มีค่อยๆ เพิ่มขึ้นสูง          …