ผู้หญิง กับ เชื้อราในช่องคลอด?

เชื้อราในช่องคลอด
เกิดจากการติดเชื้อราภายในช่องคลอดหรือบริเวณ ปากช่องคลอด ทำ 
ให้เกิด
การระคายเคือง และ อาการคันอย่างรุนแรง

สาเหตุเชื้อราในช่องคลอด Candida Albicans
การติดเชื้อราในช่องคลอด ของผู้หญิงนั้นเป็นโรคที่พบได้บ่อย มีสาเหตุที่ทำ
ให้ติดเชื้อราใน
ช่องคลอดได้ง่าย คือ การตั้งครรภ์  เป็นโรคเบาหวาน  ทำให้
เป็นโรคภูมิคุ้มกันไม่ค่อยจะดี การ
ติดเชื้อราในช่องคลอดถือว่าเป็นการติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ การติดเชื้อราในช่องคลอดจะ
เกิดผื่นแดง และ คัน

การติดเชื้อราในช่องคลอด บ่อย ๆ อาจจะ เป็นตัวบ่งชี้   ถึงภาวะ  ความผิดปกติ
ทางสุขภาพแอบ
แฝงอยู่ การติดเชื้อราในช่องคลอด ที่กลับมาเป็นซ้ำๆ จะต้อง
ดูแลให้ครบคอร์ส หรือ การติดเชื้อไม่ตอบ
สนองต่อการดูแลตามมาตรฐาน อาจ
จะบ่งชี้ถึงการติดเชื้อ HIV แอบแฝง อยู่ด้วยก็ได้(ต้องระวัง)

ข้อนี้รวมทั้งผู้หญิง และ ชาย  ที่สามารถติดต่อเชื้อ HIV และ เริ่มจะเป็นเอดส์
จะมีการติดต่อเชื้อ Candida  Albicans  ได้ง่าย
ทั้งตัว ไม่ว่า จะในช่องคลอด
หลอดอาหาร  ผิวหนัง

อาการทั่วไปของการติดเชื้อราในช่องคลอด มีดังนี้ครับ
+ มีตกขาวที่ผิดปกติ เป็นแบบน้ำ หรือ เป็นตกขาวสีข้น ตกขาวเป็นก้อนหนา
+ มีอาการอักเสบของผิวหนังที่บริเวณปากช่องคลอด
+ มีความเจ็บปวดเวลามีเพศสัมพันธ์
+ มีความเจ็บปวดเวลาปัสสาวะ
+ มีรอยแดงที่ปากช่องคลอด
+ มีอาการแสบ คันที่ช่องคลอด และ ปากช่องคลอด

ภาวะแทรกซ้อนที่เกิดการติดเชื้อเรื้อรัง
มักเกิดจากการได้รับการดูแลไม่ถูกต้อง หรือไม่เพียงพอ การติดเชื้ออาจ
จะเกิดจากการ
ที่ชอบเกาแกะ ผิวที่ปากช่องคลอด  เป็นประจำ  ทำให้เกิด
การติดเชื้อซ้ำบ่อยๆ

การป้องกัน
หลีกเลี่ยง  การทำให้พื้นผิวบริเวณ  อวัยวะเพศเปียกชื้น  อยู่เป็นระยะเวลา
นาน ๆ
ควรใส่กางเกงหลวม ๆ ที่ไม่แน่นรัดรูปจนเกินไป

 

ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com

ขอบคุณเนื้อหาที่ดีจากคุณหมอใจบุญ
+ ภาพจากอินเตอร์เน็ต