โรคมะเร็งปากมดลูก รู้ทันป้องกันได้?

โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นโรคมะเร็ง ที่พบมากเป็น  อันดับ 2 ของผู้หญิง
ไทยรองจากมะเร็งเต้านม

การเกิด โรคมะเร็งปากมดลูก เป็นผลมาจากการ ติดเชื้อไวรัส  Human
papilloma  virus  HPV  แบบชนิดฝัง
แน่นซึ่ง เอชพีวี เป็นเชื้อไวรัส ที่
พบบ่อย เชื้อเอชพีวี  มีสายพนธุ์  16, 18 , 31 และ 45  ซึ่งเป็น สาเหตุใน
ก่อให้โรคมะเร็งปากมดลูก ได้ ร้อยละ 83 %

ใคร..เป็นผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งปากมดลูก ส่วนใหญ่เกิดหญิงและ
ชายที่ยังมี เพศ
สัมพันธุ์มีโอกาสติดเชื้อไวรัส เวลาใดเวลาหนึ่ง ของช่วง
ชีวิต บางรายอาจมีการติดเชื้อซ้ำ

ใครเป็นผู้ที่เสี่ยงการติดเชื้อเอชพีวี  มีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก ตั้งแต่อายุน้อย
มีคู่นอนหลายคน 
การสูบบุหรี่ ภาวะกดภูมิคุ้มกัน  มีโอกาสติดเชื้อ  เอชพีวี
ได้หลายสายพันธ์ แต่ละสานพันธ์มี  
ความรุนแรงแตกต่างกัน

รู้ได้อย่างไรว่า ติดเชื้อเอชพีวี   การติดเชื้อ  ส่วนใหญ่มักไม่  แสดง  อาการ
อาการของ โรคมะเร็ง
ปากมดลูก  มักจะเกิดขึ้นหลังจากที่มะเร็งเข้าสู่  ระยะ
ลุกลาม เช่น ประจำเดือนมาไม่สม่ำ
เสมอ ประจำเดือนมานอกช่วงรอบเดือน
มีเลือดออกผิดปกติจากช่อง  คลอดภายหลังการมี
เพศสัมพันธ์

วิธีป้องกันมะเร็งปากมดลูก การให้วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก หลีกเลี่ยง
ปัจจัยเสี่ยงต่อ
การติดต่อเชื้อเอชพีวี

วิธีการเฝ้าระวังป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูก ผู้ที่มีอายุ 30 ปีขึ้นไป แม้ว่ายังไม่
เคยมีเพศสัมพันธ์ก็ตามขอแนะนำตรวจภายในประจำปีครับ
%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%a1%e0%b8%b0%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b9%87%e0%b8%87
www.gelcremo.com/gel-product/gel-umi


ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com