กระเพาะปัสสาวะอักเสบปัญหาหลักของสตรี

กระเพาะปัสสาวะอักเสบ เป็นการอักเสบของกระเพาะปัสสาวะ
ทั้งที่ไม่มีการติดเชื้อและการมีการติดเชื้ เชื้อที่พบมาก
คือ อาการติดเชื้อ
แบคทีเรีย อาจเกิดจากการปนเปื้อนของอุจจาระ หรือ เชื้อในช่องคลอด
โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบนี้มัก
เกิดในผู้หญิง  เชื่อว่าท่อปัสสาวะของ
ผู้หญิงสั้น กระเพาะปัสสาวะอักเสบพบมากในผู้ที่มีโรคเบาหวาน โรคไต

โรคนิ่ว หรือ การบาดเจ็บในทางปัสสาวะ

การเกิดโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบ ส่งผลให้กล้ามเนื้อ กระเพาะปัสสาวะ
ขาดความยืดหยุ่น
และความตึงตัว ทำให้มีการคั่งค้างของปัสสาวะ ปัสสาวะ
บ่อยครั้ง และ ปวดปัสสาวะบ่อยๆ หรือ
กลั้นปัสสาวะไม่อยู่

“การคั่งค้างของน้ำปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ ทำให้เชื้อโรคอี.โคไล สามารถ
เจริญเติบโตได้ดี เพราะน้ำปัสสวาะ 
มีค่าเป็นด่าง” อาการการคั่งค้างของน้ำ
ปัสสาวะในกระเพาะปัสสาวะ มีอาการดังนี้

A. ปัสสาวะในเวลากลางวัน
B. ปัสสาวะลำบาก แสบ ขัด แบะกระปริด กระปรอย
C. ปัสสาวะมีลักษณะขุ่น ปัสสาวะอาจมีเลือด
D. การตรวจน้ำปัสสาวะ พบว่ามีเม็ดเลือดขาวออกมาจำนวนมาก
E. เมื่อนำน้ำปัสสาวะไปตรวจพบเชื้ออี.โคไล(E.coli)

พัชขอแนะนำวิธีการป้องกันแบบง่ายไม่ให้โรคกลับเป็นซ้ำซาก

1. การทำความสะอาดภายหลังปัสสาวะ อุจจาระ แล้ว ให้เช็คจากด้านหน้า
ไม่ไปด้าน
หลัง ไม่เช็คย้อนไปมา
2. ดูแลอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ให้อับชื้น เลือกชื้อชุดชั้นในที่ทำด้วยผ้าฝ้าย
เลิกใช่ชุดชั้นที่เป็นไนลอนทำให้
อับชื้นง่าย
3. อย่ากลั้นปัสสาวะ ควรปัสสาวะทันทีที่มีอาการปวดปัสสาวะ
4. หลังมีเพศสัมพันธ์ ควรปัสสาวะทันทีที่ถ้ามีอาการปวดปัสสาวะ
5. ให้อาบน้ำด้วยฝักบัว หรือ ตักอาบ ห้ามแช่ ในอ่างอาบน้ำ


6. ดื่มน้ำให้ได้อย่างน้อยวันละ 3 ลิตร
7. ดื่มน้ำส้มคั้น น้ำมะนาว ที่มีกรด เพื่อลดความเป็นด่างของ
กระเพาะปัสสาวะ
8. ถ้ามีอาการปัสสาวะลำบาก “ปัสสาวะขุ่นมีเลือดปนออกมาด้วย”
9. นั่งบนโถส้วม จะทำให้ปัสสาวะออกมาได้มากกว่าการยืนบนโถ
หากปัสสาวะไม่สุดอาจ เพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อ อี.โคไล
10. รักษาสุขอนามัยบริเวณอวัยวะเพศ เพื่อลดการติดเชื้อ
11. ออกกำลังกายเป็นประจำ พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาสุขภาพ
ร่างกายให้ แข็งแรงเพิ่มภูมิต้านทานโรคให้กับตัวเอง

“โรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบหากไม่ดูแลด้วยวิธีถูกต้อง เชื้ออาจ
ลุกลามไปที่กรวยไต และไตทำให้ไตอักเสบ”

รู้ไหมว่าโรคต่อไปจากกระเพาะปํสสาวะอักเสบ คือ โรคกรวยไต และ
โรคกรวยไต
อักเสบ กรวยไตอักเสบมักจะเป็นผล มาจากการลุกลาม
ของเชื้อ อีโคไล(E.coli) จากกระเพาะ
ปัสสาวะบ่อยๆ ปัสสาวะขัด
ต้องรักษาด้วยยาปฎิชีวนะ 
หากดูแลไม่หายขาด จะเป็นนานๆ หายๆ
ทำให้เกิดกรวยไตและไตอักเสบเรื้อรัง จนเป็น
ไตวายและอาจเสียชีวิตได้

ภาวะแทรกซ้อนของกรวยไตอักเสบ
กรวยไตอักเสบชนิดเฉียบพลันมักไม่มีภาวะแทรกซ้อนหากได้รับการ
ด้วยยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้อง แต่อาจนำไปสู่การเกิดกรวยไตอักเสบ
ชนิดเรื้อรังได้ ซึ่งอาจทำให้ไตเสียหายถาวร หรือ เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
อี.โคไลในกระแสเลือด แม้มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมาก แต่อาจเสียชีวิตได้
หากไม่ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงที

ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่น ๆ ของกรวยไตอักเสบที่อาจเกิดขึ้น นั้นย่อม
เป็นภาวะความดันโลหิตสูง
การเกิดแผลเป็น หรือ ฝีในไต และ ภาวะ
ไตวายเฉียบพลัน

ที่สำคัญอยู่ที่ต้องดูแลสุขภาพอนามัยของร่างกายให้ดีไม่กลั้นปัสสาวะ
นานๆ ดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ
ในแต่ละวัน ง่ายๆ เท่านี้ ก็ห่างไกลจาก
กระเพาะปัสสาวะอักเสบ และ กรวยไตอักเสบได้ค่ะ

เอเจล อูมิ(UMI) “พัฒนาภูมิต้านทานที่สมบูรณ์”
เอเจล อูมิ(UMI) เพิ่มภูมิต้านทานและการไหลเวียนเลือด มีสารต้าน
อนุมูลอิสระ Fucidan จากใต้ ท้องทะเลลึก
ประกอบด้วย Fucoidan ซึ่งมีสาร Encoded polysaccharides
และ 
Acidic Sulfate groups

ประโยชน์ที่ได้จาก เอเจล อูมิ(UMI)
1. ต้านการเกิดเนื้องอกและต้านการเจริญของเซลลมะเร็งต้านการสร้าง
หลอดเลือดในก้อนมะ
เร็ง และ ลดการเกิดมะเร็งชนิดอื่นๆ
2. ช่วยฟื้นฟูเซลล์ที่อันตรายให้เสื่อมตายเองตัวลดต้านการอักเสบ
เยื่อบุมดลูก ต่อมลูกหมาก กระเพาะปัสสาวะอักเสบ กรวจไตอักเสบ
และการอักเสบของกล้ามเนื้อและข้อ 

3. ช่วยภาวะข้ออักเสบต้านเชื้อไวรัส และเชื้อแบคทีเรียสร้างภูมิต้านทาน
4. สร้างภูมิต้านทานโดยการเพิ่มเกล็ดเลือด เม็ดเลือดขาว
อาเจล อูมิ supplement facts

5. ปกป้องการทำงานของตับ ไต สนับสนุนการทำงานของตับ ไต
ให้ทำงานเป็นปกติ

6. ช่วยทดแทนเซลลที่ตาย ทำให้มีการสร้างเนื้อเยื่อ และอวัยวะใหม่
กระตุ้นสร้าง Stem cell ลดความดันโลหิตสูง เสริมสร้างตัวเองใหม่
อย่างมี ศักย์ภาพการเปลี่ยนของเซลล์

วิธีรับประทาน เอเจล อูมิ(UMI)
ทานวันละ 1-2 ซอง ก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ แต่เวลาที่ดีที่สุดที่ควร
รับประทานคือ เวลาท้องว่าง

1. ค่อยๆ ดูด อูมิ(UMI) จากซองทีละน้อย เพื่อให้สารอาหารดูดซึม
ตั้งแต่ช่องปากและลำคอ ระหว่างทานหรือหลังทานไม่ควรดื่มน้ำ เพื่อ
ที่คุณจะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่

2. หลังทาน อูมิ(UMI) ประมาณ 15 นาที ให้ดื่มน้ำและทานอาหารได้
ในระหว่างวันควรดื่มน้ำ
มากๆ เป็น 2 เท่าเพื่อการนำพาสารพิษออก
จากร่างกาย

ปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์

คุณ กฤษฎา (เดียร์)
Tel : 087-6612207
Line : @gelgood

กด ?? ลิงค์ไลน์อัตโนมัติ
ด้านล่างได้เลยครับ

line://ti/p/~@gelgood


www.gelcremo.com

You may also like...