มะเร็ง กับ เนื้องอกเหมือนกันหรือไม่?


มะเร็งกับเนื้องอกเหมือนกันหรือไม่

มะเร็ง คือเนื้องอกชนิดหนึ่ง อะไรก็ตามที่เป็นก้อนเป็นตุ่มไต ยื่นออกมาจากเนื้อเยื่อ ก็ถือว่าเป็นเนื้องอก ในทางการแพทย์แบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ

1. เนื้องอกชนิดธรรมดา ไม่มีไม่มีพิษไม่มีภัย ค่อย ๆ โตขึ้นมาเรื่อย ๆ อาจใช้เวลาเป็นปีหรือหลาย ๆ ปี ไม่ทำให้ผู้ป่วยเดือดร้อน ไม่ถึงกับทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต นอกจากจะรำคาญบ้าง แต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้จนก้อนโตมาก ๆ ก็อาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้

2. เนื้องอกชนิดร้าย เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ มะเร็งจัดอยู่ในข้อนี้

ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก >>>>>>>  http://www.doctor.or.th/article/detail/6511

 

เนื้องอกกับมะเร็ง ต่างกันอย่างไร

โดยคร่าวๆนะครับ เนื้องอกเป็นก้อนเนื้อที่งอกขึ้นในอวัยวะต่างๆ เนื้องอกอาจทำให้เกิดปัญหาการกดทับได้ แต่ไม่สามารถลุกลามเข้าไปในเนื้อเยื่ออื่นๆได้ ถ้าต้องรักษาส่วนมากผ่าออกก็จะหาย 

มะเร็งหรือเนื้อร้ายเป็นเนื้องอกที่สามารถลุกลามเข้าไปโตในเนื้อเยื่อชนิดอื่นๆได้ ทั้งที่อยู่ในบริเวณรอบๆ ใกล้เคียง หรือไกลออกไป การรักษาจะยากกว่าเนื้องอกเพราะมะเร็งชอบทิ้งเซลล์เล็กๆไว้ในร่างกายถึงแม้จะผ่าเอาก้อนออกไปได้ ดังนั้นการรักษามะเร็งจึงต้องพยายามทำลายเซลล์เล็กๆเหล่านั้นด้วยวิธีต่างๆ เช่น การใช้คีโม รังสีรักษา สารกลุ่มที่เรียกกันว่าไบโอลอจิกชนิดต่างๆ ฯลฯ

สรุปแบบคณิตศาสตร์ คือ มะเร็งเป็น subset  ของเนื้องอกครับ  เป็นเนื้องอก อาจเป็นเนื้อดีหรือร้ายก็ได้ แต่ มะเร็งคือ เนื้อร้ายอย่างเดียว

ขอขอบพระคุณข้อมูลจาก >>>>>>> http://www.thaiclinic.com/healthtips/surgery/tumor_cancer.html