AGEL UMI เป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดของอาเจลที่ให้คุณประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างมาก ซึ่งก่อนหน้านี้มีเพียงชุมชนที่อยู่ชายฝั่งทะเลที่จะได้รับรู้ถึงคุณค่าของสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลนี้ ส่วนผสมสำคัญของ AGEL UMI คือ สาหร่ายทะเลสีน้ำตาลได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งธรรมชาติของสารอาหารเพื่อ สุขภาพ แต่มีเพียงผลงานวิจัยที่สร้างสรรค์ขึ้นเมื่อไม่นานนี้เท่านั้นที่ระบุว่า สารประกอบโพลีแซคคาไลด์ เป็นแหล่งของสารเพื่อสุขภาพอย่างแท้จริงจากท้องทะเล กลายเป็นสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยในฐานะสิ่งมีค่า สำคัญจากท้องทะเล อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ยังคงค้นหาโมเลกุลที่ซับซ้อนนี้มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถระบุถึงคุณประโยชน์ต่อสุขภาพได้อย่างแท้จริง

AGEL UMI ช่วยให้ความลับถูกเปิดเผย ด้วยการผลิตรูปเจลแบบใหม่และการแต่งกลิ่นแอปเปิ้ลเขียว ทำให้ท่านได้ประโยชน์ ซึ่งมีคุณค่าต่อสุขภาพจากโพลีแซคคาไรด์ที่พบได้ในสาหร่ายทะเลสีน้ำตาลอย่าง เต็มที่ เราอยากให้ทุกท่านมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากผลของ AGEL UMI

ประโยชน์ของ AGEL UMI
ผู้คนในหลาย ๆ ส่วนของโลกมิได้บริโภคสาหร่ายทะเลเป็นส่วนหนึ่งของอาหารประจำวัน ในความเป็นจริง คนส่วนใหญ่ไม่คิดว่าจะทานสาหร่ายทะเลด้วยซ้ำ แต่ด้วย AGEL UMI เราจึงสร้างคุณค่าจากสาหร่ายใต้ท้องทะเลให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย จากการวิจัย นักวิทยาศาสตร์ระบุได้ว่า สารประกอบซัลเฟตของโพลีแซคคาไลด์ ที่เรียกว่า ฟูคอยแดน เป็นส่วนผสมสำคัญที่มีน้ำตาลฟูโคสและกลูโคส พร้อมด้วยธาตุอื่นๆ ได้แก่ ไซโลส แมนโนส และกาแลคโตส การศึกษาอย่างต่อเนื่องยังพบด้วยว่า ฟูคอยแดนมีคุณสมบัติในการเสริมสร้างให้เรามีสุขภาพที่ดี+

ฟูคอยแดน มีความสามารถในการควบคุมดูแลระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การศึกษาพบว่าการปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันมีผลมาจากฟูคอยแดนการปรับสมดุลนี้ก็คือ กระบวนการของการลดการทำงานของเซลล์ไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นหรือการยับยั้ง สารที่ช่วยปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันจะช่วยเพิ่มการทำงานของภูมิคุ้มกันให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น และยังลดมันลงได้ เมื่อถูกกระตุ้นมากเกินไป สารปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันนี้ ทำงานโดยการปรับการสื่อสารระหว่างเซลล์ วิธีที่เซลล์จะทำงานร่วมกันและสื่อสารกันได้คือการใช้ไกลโคลโปรตีนที่อยู่บนพื้นผิวไกลโคลโปรตีนเป็นโมเลกุลแบบซับซ้อนที่ประกอบด้วยแกนโปรตีนซึ่งผูกกันไว้ด้วย ห่วงโซ่ของน้ำตาล ซึ่งเป็นโครงสร้างของโพลีแซคคาไลด์อันจะแปรผันตามรหัสของข้อความต่าง ๆ ที่สื่อสารกันระหว่างเซลล์ ตัวอย่างเช่น ข้อความที่บอกให้เซลล์หลั่งสาร หรือให้เซลล์แบ่งตัว เซลล์อื่นก็จะมีโมเลกุลในการับไกลโคลโปรตีนซึ่งสามารถอ่านข้อความเหล่านี้ แล้วโต้ตอบกลับไปได้ทันที ดังนั้น ร่างกายของเราจะเกี่ยวข้องกับการสื่อสารระหว่างเซลล์ที่มีความซับซ้อนและ สัมพันธ์กันตลอดเวลา

ระบบภูมิคุ้มกันนั้น ขึ้นอยู่กับการสื่อสารเพื่อให้เซลล์สามารถทำงานร่วมกันในการป้องกัน การขจัดเซลล์ที่เป็นอันตรายออกไปจากร่างกาย กระบวนการโจมตีหรือซ่อมแซมเซลล์ เมื่อแซคคาไลด์ที่ใช้ในการสร้างไกลโคลโปรตีนถูกทำลาย ก็จะมีผลต่อคุณภาพของการสื่อสาร การกินอาหารที่มีแซคคาไลด์จะช่วยปรับการสร้างไกลโคลโปรตีนให้ดีขึ้น ฟูคอยแดนจะมีฟูโคสอยู่จำนวนมากซึ่งเป็นแซคคาไลด์ประเภทหนึ่งที่จำเป็น และมีน้ำตาลขนาดเล็กจำนวนมากรวมอยู่ด้วย สิ่งนี้จึงเป็นกลไกอย่างหนึ่งที่ทำให้ฟูคอยแดนสามารถปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันได้ เมื่อเข้าใจถึงไกลโคลโปรตีน และการสื่อสารระหว่างเซลล์แล้ว ก็จะสามารถบอกได้ว่าฟูคอยแดนมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเพียงใด

อ้างอิง Kuznetsova TA, Zaporozhets TS, Besednova NN, et al. Antibiot Khimioter. 2003;48(4):11-3.
Zapopozhets TS, Besednova NN, Loenko IuN. Antibiot Khimioter. 1995 Feb;40(2):9-13.


การสร้างเซลล์ใหม่

งานวิจัยหลายชิ้น พบว่าฟูคอยแดนมีความสามารถในการสร้างเซลล์ใหม่ โดยช่วยเสริมการทำงานของสเต็มเซลล์ที่ทำให้ร่างกายสามารถสร้างเซลล์ทดแทนเซลล์ที่ตายแล้วได้ จึงทำให้สร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะใหม่ได้ นอกจากนี้ฟูคอยแดนยังช่วยชะลอความชรา การศึกษายังพบอีกว่า ฟูคอยแดนมีประโยชน์ในการเสริมสร้างชีวิตให้ยืนยาวและมีสุขภาพดี

อ้างอิง
Frenette PS, Weiss L. Blood, 2000 Oct 1 96(7):2460-8


เสริมสร้างระบบการไหลเวียนโลหิตและสุขภาพที่ดี

ฟูคอยแดนยังช่วยในการดูแลการไหลเวียนของเลือดและการทำงานของหัวใจ การไหลเวียนของเลือดที่เพิ่มขึ้นช่วยให้อวัยวะในร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรู้สึกดีขึ้นและแข็งแรงขึ้น และลดผลกระทบที่เกิดจากกระบวนการของความชราได้ นอกจากนี้ ฟูคอยแดนยังช่วยชะลออัตราการดูดซึมกูลโคส หรือน้ำตาลเข้าสู่กระแสเลือด อัตราการดูดซึมที่ช้าลงนี้จะช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดและลดอัตราการ ทำลายเซลล์ต่างๆ ที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูง

อ้างอิง
Colliec S, Fischer AM, Tapon-Bretaudiere J, Boisson C, Durrand P, Jozefonvicz J. Thromb Res. 1991 Oct 15;64(2):143-54.
Dittrich S, Lippek F, Gratopp A, Grosse-Siestrup C, Lange PE, Buhrer C. Clin Exp Pharmacol Physiol. 2002 Oct; 29 (10): 909-14
McCaffrey TA, Falcone DJ, Borth W, Brayton CF, Weksler BB. Biochem Biophys Res Commun. 1992 Apr 30;184(2):773-81.
Ruperez P. Ahrazern O. Leal JA Agrie Food Chem. 2002 Feb 13;50(4):840-5
Soeda S, Sakaguchi S, Shimeno H, Nagamatsu A. Biochem Pharmacol. 1992 Apr 15;43(8):1853-8.


รักษาระดับคลอเลสเตอรอลให้เป็นปกติ

กระบวน การสร้างคลอเลสเตอรอลเกิดขึ้นในตับ ร่างกายจะผลิตคลอเลสเตอรอลชนิดดี (HDL) และชนิดไม่ดี (LDL) การมีสุขภาพที่ดีจะต้องรักษาระดับของ LDL และ HDL ให้เป็นปกติ ฟูคอยแดนสามารถช่วยในการรักษาระดับของคลอเลสเตอรอลที่มีอยู่ได้ โดยควบคุมการทำงานของกระบวนการเผาผลาญกรดไขมันในตับ

(อ้างอิง Murata, M. et al. Journal of Nutrition, 1999 Jan:29(1):146-51.)ช่วยเสริม


สร้างการทำงานของข้อต่อให้แข็งแรง

ในปัจจุบัน ผู้คนทั่วโลกกำลังให้ความสนใจต่อสุขภาพของข้อต่อและกระดูกอ่อน ฟูคอยแดนจะตอบคำถามในเรื่องสุขภาพของข้อต่อนี้ได้ ฟูคอยแดนช่วยในการเสริมสร้างการทำงานของข้อต่อและกระดูกให้ทำงานอย่างเหมาะ สมโดยปรับกระบวนการของร่างกายให้สอดรับกัน

อ้างอิง
(Bartlett MR, Warren HS, Cowden WB Parish CR Immunol Cell Biol. 1994 Oct; 72(5):367-74
Choi EM, Kim AJ, Kim YO, Hwang JK. J Med Food. 2005 Winter;8(4):446-53.
Senni K, Gueniche F, Foucault-Bertaud A, Igondjo-Tchen S, Fioretti F, Colliec-Jouault S, Durand P, Guezennec J, Godeau G, Letourneur D. Arch Biochem Biophys. 2006 Jan 1;445(1):56-64.)


ช่วยกระตุ้นการกำจัดเซลล์ที่เป็นอันตราย

ฟูคอยแดนยังพิสูจน์ได้ว่าช่วยในการกำจัดเซลล์ที่เป็นอันตราย ซึ่งปกติเกิดขึ้นได้โดยกระบวนการ apoptosis ชื่อกระบวนการดังกล่าวนี้เป็นศัพท์เทคนิคที่ใช้สำหรับกระบวนการเผาผลาญเซลล์ และทำให้ตายไป ฟูคอยแดนจะช่วยกระตุ้นกระบวนการ apoptosis ให้ทำงานอย่างเหมาะสมตามธรรมชาติโดยที่ระบบสิ่งมีชีวิตจะกำจัดเซลล์ที่เป็น อันตรายและจัดการกับดีเอ็นเอของเซลล์อันตรายนั้น

อ้างอิง
Haneji K, Matsuda T, Tomita M, Kawakami H, Ohshiro K, Uchihara JN, Masuda M, Takasu N, Tanaka Y, Ohta T, Mori N. Nutr Cancer. 2005;52(2):189-201.
Itoh H. Noda H, Amano H, Zhuang C, MizunoT, Ito H Res. 1993 Nov-Dec;13(6A):2045-52
Maruvama H, Tamauchi H, Hashimoto M, Nakano T. In Vivo. 2003 May-Jun;17(3):245-9
Riou D, Colliec-Jouault S, Pnczon du Sel D, Bosch S, Siavoshian S, Le Bert V, Tomasoni C, Sinquin C, Durand P, Roussakis C. Anticancer Res. 1996 May-Jun;16(3A):1213-8.


ช่วยดูแลระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

ฟูคอยแดนจะเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันด้วยวิธีต่างๆ กันไป งานวิจัยระบุว่าอาจเป็นด้วยการเพิ่มจำนวนของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่หมุนเวียนอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย การศึกษายังพบอีกว่าฟูคอยแดนช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยปรับกระบวนการ phagocytosis ให้ดีขึ้นและกระตุ้นการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันอื่นๆ

อ้างอิง
Baba M, Nakajima M, Schols D, Pauwels R, Balzarini J, De Clercq E. Antiviral Res. 1988 Sep;9(6):335-43.
Feldman SC, Reynaldi S, Stortz CA, Cerezo AS, Damont EB. Phytomedicine. 1999 Nov;6(5):335-40.
Itoh H. Noda H, Amano H, Zhuang C, MizunoT, Ito H Anticancer Res. 1993 Nov-Dec;13(6A):2045-52
Zapopozhets TS, Besednova NN, Loenko IuN. Anitbiot Khimoioter. 1995 Feb;40(2):9-13.
Zhuang C. et al. Biosci Biotechnol Biochem, 1995 Apr:59(4):563-7.


ดูแลระบบทางเดินอาหารให้ทำงานอย่างเหมาะสม

ปัจจุบันนี้ ผู้คนจำนวนมากขึ้นเริ่มห่วงใยในการรักษาสุขภาพของระบบทางเดินอาหาร ขณะเดียวกันผู้คนก็หันมาบริโภคอาหารที่มีไขมันมากขึ้นและเส้นใยน้อยลง ฟูคอยแดนจะช่วยปรับเส้นทางการลำเลียงอาหารในระบบทางเดินอาหารและกระตุ้นการซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่ใช้ในการลำเลียงอาหารให้เร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยรักษาการดูแลการทำงานของระบบทางเดินอาหารให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

อ้างอิง
Matsumoto S.,Nagaoka M, Hara T. Kimura-Takagi I, Mistsuvama K. Clinical and Experimental Immunology. June 2004, vol. 136, no.3 pp. 432-439(8)


เพิ่มพลังงานและดูแลระบบทางเดินหายใจให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

ฟูคอยแดนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกาย โดยช่วยให้ร่างกายผลิต อินเตอร์เฟอรอน- Y และอินเตอร์ลูคิน-12 ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบภูมิคุ้มกัน ในขณะที่เสริมสร้างการทำงานของระบบการหายใจให้เป็นปกติ

อ้างอิง
Granert C. Raud J, Lindquist L, Clinical and Diagnostic Laboratory Immunology, May 1998, 5(3): 322-4


ขจัดสารพิษและอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย

เราทราบถึงผลที่เกิดจากการทำลายของอนุมูลอิสระแล้ว สารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ทรงพลังจะช่วยในการปรับความเป็นกลางของกระบวนการออกซิเดชั่นที่เกิดขึ้นตามอวัยวะต่างๆ รวมทั้งกระบวนการเผาผลาญในร่างกายด้วย ฟูคอยแดนมีคุณสมบัติของสารแอนตี้ออกซิแดนท์ที่ช่วยให้มีท่านมีสุขภาพและร่าง กายที่แข็งแรงขึ้น

อ้างอิง
Ruperez P, Ahrazem O, Leal JA. Agric Food Chem. 2002 Feb 13; 50(4):840-5


เสริมสร้างสุขภาพของไต

The kidneys serve as the “waste disposal system” for our bodies. Therefore, the proper function of our kidneys is vital to our overall health and wellbeing. There are numerous studies in the literature to suggest that fucoidan may play a significant roll in maintaining optimal kidney function. ไตเป็นส่วนหนึ่งของระบบการขับถ่ายของเสียออกไปจากร่างกาย

ดังนั้น การทำงานของไตที่ดีจะทำให้สุขภาพดีด้วย การศึกษาพบว่าฟูคอยแดนมีบทบาทสำคัญในการดูแลการทำงานของไตให้เป็นไปอย่างเหมาะสม

อ้างอิง
Dittrich S, Lippek F, Gratopp A. Grosse-Siestrup C, Lange PE. Buhrer C, Clin Exp Pharmacol Physiol. 2002 Oct 29(10):909-14
Ruehl ML, Orozco JA, Stoker MB, McDonagh PF, Coull BM, Ritter LS. Neurol Res. 2002 Apr;24(3):226-32.
Zhang Q, Li Z, Xu Z, Niu X, Zhang H. Planta Med. 2003 Jun;69(6):537-41.
Zhang Q, Li N, Zhao T, Qi H, Xu Z, Li Z. Phytother Res. 2005 Jan;19(1):50-3

เสริมสร้างสุขภาพและชีวิตที่ดี

ฟูคอยแดนเป็นสารที่มีคุณค่าสำหรับการเสริมสร้างสุขภาพและชีวิตที่ดี สาหร่ายสีน้ำตาลที่ได้จากท้องทะเลเป็นของขวัญอันทรงคุณค่าที่สุด และอาเจลก็ได้นำมารวมไว้ให้ท่านในผลิตภัณฑ์อูมินี้

อ้างอิง
Klegeris A. Singh EA. McGerr PL Immunology 2002 Jul;106(3):381-8
ข้อความเหล่านี้ยังไม่ได้รับรองยังเป็นทางการจากคณะกรรมการอาหารและยา ผลิตภัณฑ์นี้ไม่มีเจตนาเพื่อการรักษา บำบัด หรือป้องกันโรคใดๆ

AGEL UMI เป็นสินค้าตัวใหม่ล่าสุด

AGEL UMI ส่วนประกอบทีสำคัญใน AGEL UMI
คือ ฟูคอยแดน (Fucoidan)

ซึงอยู่ในสาหร่ายสีน้ำตาล