การเจ็บไข้ต้องใช้ยาทุกครั้งไหม?

ยาเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงค์ชีวิต จากการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นวงจรชีวิต
ยาเป็นสิ่งใช้ใน 
การเยี่ยวยาเวลาเจ็บป่วย การใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสมก็
มีประโยชน์  ถ้าใช้ยาผิดจากการ
ขาดความรู้ อาจมีโทษอย่างรุนแรง.

ด้วยความเชื่อว่า “ยาเป็นยารักษาโรคภัยไข้เจ็บ” ทุกครั้งเจ็บป่วยต้องใช้ยา
เช่น ยาอม ยากิน  
ยาฉีด ยาเหน็บ ยาทา ยาประคบ ยาสูดดม หรือ ยาสวน

ความเป็นจริง  ร่างกายของคนเรานั้น  มีกลไกในการเยี่ยวยา ด้วยภูมิต้านกัน
ของร่างกาย การ
บาดเจ็บ เซลล์เนื้อเยื่อบาดเจ็บก็สามารถซ่อมแซมตัวเองได้ 

การติดเชื้อ  ไวรัส ทำให้เป็นหวัด คัดจมูก เจ็บคอ แค่นอนพักผ่อนที่เพียงพอ
ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ

หลีกเลี่ยง ไม่อยู่ในสภาพที่มีอากาศไม่ถ่ายเท  เลือกทานอาหารที่เหมาะสม
เพื่อเพิ่มภูมิกัน  กิน
ผัก ผลไม้ อาการก็ทุเลาลงได้เอง


สิ่งสำคัญอันดับแรกที่จักต้องดูแลเวลาเจ็บป่วย

1. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกาย ป้องกันการเกิดโรค
2. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค หลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ และ
สูบบุหรี่

3. ออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับร่างกาย


อย่างไรก็ตามการป้องกันความเจ็บป่วยหลายๆ เรื่องนั้นต้องเราใช้อาหาร
หรือสารอาหาร
แทนได้ ใช้วิธีเสริมอาหารเสริม แทน เพื่อเป็นการเพิ่ม
ภูมิคุ้มกัน กับ ธรรมชาติสามารถ
เยี่ยวยาให้ทุเลา หรือ หายได้ ยาเป็นเพียง
ทางเลือกหนึ่ง

แต่พึ่งตระหนักในการป้องกัน การเจ็บไข้ได้ อาการข้างเคียงที่เกิดจากยา
ที่ต้องใส่ใจ ที่ควรเพิ่มยาตัวใหม่  เพื่อแก้อาการ  ซึ่งอาจ
เกิด  ผลอาการ
ข้างเคียงต่อเนื่อง

การปรับพฤติกรรมมีความสำคัญมากเมื่อเจ็บไข้ได้เจ็บและพฤติกรรมที่
ถูกสุขลักษณะยังเป็น
การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคที่ดีด้วย และ
หากมือยังหยิบยาสารพัดยา เข้าปาก บ่อย ๆ เรื่อย ๆ ผลที่ตามมา “ตับ”
ทำงานหนักมากขึ้น ขจัดของเสีย ออกจากร่างกายไม่ได้ ทำให้ของเสีย
สะสมที่ไตมากมาย ผลที่ตามมาติดๆ คือ “โรคไตเสื่อม”

www.gelcremo.com/gel-product/gel-umi