เวียนศรีษะเกิดจากอะไรได้บ้าง

โรคเวียนศีรษะในผู้สูงอายุนั้นนับว่าเป็นโรคยอดฮิตที่นำพาผู้สูงวัยมาพบแพทย์อยู่ตลอดเวลา บ่อยครั้งผู้สูงอายุ มักจะบอกอาการของตนเองว่ามีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน รู้สึกมึนๆ เหมือนจะหน้ามืด เป็นลม อยากอาเจียน พะอืดพะอม รู้สึกว่าการทรงตัวไม่มั่นคงเหมือนจะล้ม ส่วนใหญ่จะสาธยายอาการของตนเองแบบผสมกันหลายแบบ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความซับซ้อนเป็นอย่างมาก อาการเวียนศรีษะ หมายถึง อาการที่ผู้ที่เกิดความรู้สึก มีความเคลื่อนไหว ของร่างกายที่ ไม่ได้เกิดขึ้นจริง ๆ อาจจะเป็นเพียงความรู้สึกโคลงเคลง คล้ายเมื่อลุกขึ้นยืน จะรู้สึกชาวาป เหมือนจะหงายหลัง รู้สึกเวียนศรีษะมากจนเหมือนตัวหมุน อาจรู้สึกราวกับว่าพื้นกำลังพลิกคว่ำได้ อาการโรคเวียนศรีษะเกิดจากการทำงานที่ผิดปกติชองระบบประสาทควบคุมการทรวงตัว ระบบประสาท บริเวณสมอง อาการอาจอยู่ข้างหููชั้นในตรงเส้นประสาท หรือ …