วัณโรค ติดต่อง่าย แพร่กระจายเร็ว

วัณโรค ภัยเงียบของคนหนุ่มสาว วัณโรคเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาต่อคนเรา มากเพราะเราต้องเผชิญหน้ากับ โรคนี้แบบง่ายและเงียบ  และ  ฆ่าคนกว่าเป็น ล้านต่อปี  ติด 10 อันดับ  แรกของ สาเหตุการตายทั่วโลก  มีคนติดเชื้อวัณโรค 2 พันล้านคนต่อปีทั่วโลก มีวัณโลกรายใหม่เกิดขึ้นกว่า  สิบล้านสี่แสนคนต่อปี คิดเป็นนาที  จะมีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น 19 คนต่อนาที และ ตาย 3  คนต่อนาที และ  คนติดเชื้อวัณโรคเพิ่มขึ้น  3,800  คนต่อนาที  ในทั่วโลก …