ไขมันตัวร้ายไตรกลีเซอไรด์สูงเสี่ยงต่อการเกิดโรค?

ภาวะแทรกซ้อนของไตรกลีเซอไรด์สูงระดับไตรกลีเซอไรด์สูง ทำให้ผนังของหลอดเลือดแดงหนาขึ้น หลอดเลือดแดงเกิดการแข็งตัว จะมีภาวะไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่า ตั้งแต่ 150 มล.ก/ดล.ขึ้นไป (191 มล.ก/ดล. ไตรกลีเซอไรด์ 1 กรัม ให้พลังงาน 9 แคลอรี่) อาจมี ความเสี่ยงในการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง ภาวะโรคอ้วน มีอาการปวดท้อง ตับโต ม้ามโต ทำให้ ระบบประสาท ทำงานผิดปกติปวดข้อ และ ภาวะตับอ่อนอักเสบเฉียบพลัน   สาเหตุของการเกิดไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูง1. กินอาหารที่มีไขมันมาก …