รัก ตับ ระงับ โกรธ ลด โมโห?

อารมณ์ของคนมี  7 อย่าง คือ โกรธ ดีใจ คิดมาก กังวล โสกเศร้า กลัว ตกใจอารามณ์ เป็นการ สะท้อนของร่างกาย  จะมากหรือน้อย  เป็นสาเหตุของการก่อโรค  ความอ่อนเพลีย ตามัว ตาแฉะ พึ่งรู้ไว้ว่าร่างกาย ส่งสัญญาณ เตือนว่าตับฉัน  เริ่มป่วย อย่าละเลยนะประเดี๋ยวทรุดหนักครับ… อีกอย่างเมื่ออารมณ์  ได้รับการกระตุ้น  อย่างกะทันหัน รุนแรง และ ยาวนานเกินกว่าอวัยวะจะรับ ได้เกิด  การเสียดุลย …