บำรุงร่างกายแข็งแรงก่อนให้เคมีบำบัด

เคมีบำบัด หมายถึง การให้ยาเพื่อทำลายหรือการหยุดยั้งการเจริญเติบโต ของเซลล์มะเร็ง มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแลผู้ป่วยให้หายจากโรคมะเร็ง โรคมะเร็ง จะได้ไม่กลับมาเป็นซ้ำอีก การควบคุมโรคหมายถึงการทำให้ก้อนเนื้องอกมะเร็ง มีขนาดเล็กลง ไม่โตขึ้น ไม่แพร่กระจายไป ยังอวัยวะอื่น เป็นการบรรเทาอาการของคนเป็นมะเร็ง ใน การระยะแพร่กระจาย เพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น. ถึงแม้ว่ายาเคมีบำบัด ไม่ได้เข้าไปทำลายเฉพาะเจาะจง ที่เซลล์มะเร็ง เท่านั้นแต่ “ส่งผลกระทบต่อเซลล์ปกติ” ที่ไปกีดขวางการทำงาน ของอวัยวะอื่น ๆทำให้ เกิดอาการข้างเคียงภายในร่างกาย ของผู้รับยา เคมีบำบัด จะทำให้มี อาการ การคลื่นไส้ …