เขตปลอดบุหรี่

เขตปลอดบุหรี่ การสูบบุหรี่ที่มีผลเสีย ต่อ ทุกอวัยวะภายในร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสมอง หัวใจ ตับ ไต แขนขา หน้าเหยี่ยว แผลหายช้า มะเร็งถามหา ตั้ง แต่ ปาก คอ หลอดลม ปอด ตับอ่อน ฯลฯ การเลิกสูบบุหรี่ จึงมีผลดีอีกมากมาย ที่คุณคงคิดไม่ถึงนะสิ..ว่าการเลิกสูบบุหรี่ นั้น มีผลทุกนาที ยิ่งเลิกนานยิ่งดี และ ไม่มีวันสายเกินไป หากต้องการที่จะเลิกตามแนวทางที่องค์การอนามัยโลกได้ให้ไว้ดังนี้ ประโยชน์เพิ่มขึ้นทุกขณะที่เลิกสูบบุหรี่ …