ฉลาดรู้ฉลาดใช้ภาชนะเซรามิกและสารตะกั่ว

ภาชนะเซรามิกและสารตะกั่ว “สารตะกั่ว” เป็นโลหะหนัก หากรับเข้าไปในร่างกายปริมาณมากเกินไป อาจมีพิษต่อระบบประสาท  สมอง  ไต   และ   ระบบต่าง ๆ   ที่เรียกว่า “ภาวะตะกั่วเป็นพิษ”  เป็นภาวะที่พบได้ในเด็กและผู้ใหญ่   สามารถจะ ตรวจปริมาณสารตะกั่วในเลือดได้   ในร่างกายควรมีสารตะกั่ว  สูงกว่า 80ไมโครกรัมต่อเลือด 100 มิลลิลิตรเป็นภาวะตะกั่วเป็นพิษในร่างกาย สาเหตุมา จากการสูดดมไอตะกั่ว  รับประทาน หรือ สัมผัส สารตะกั่ว …