มาเร็ง มะเร็งร้ายย้อนกลับมาเป็นซ้ำใหม่

มะเร็งเป็นโรคร้าย สามารถดูแลให้หายได้ยาก ในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยมะเร็ง จำนวนมาก ถ้าป่วยเป็นโรคมะเร็ง สามารถดูแล ให้หายได้ นับว่าโชคดี ไม่น้อย คุณรู้ไหมว่า!..คนที่เคยเป็นโรคมะเร็งแล้วส่วนใหญ่ สามารถดูแลมะเร็งให้หายเป็น ปกติได้ก็มีสิทธิ์กลับมามะเร็งมาเป็นซ้ำอีกครั้งได้ หรือ คุณอาจเป็นมะเร็งชนิดเดิม ตำแหน่งเดิมได้ หรือ เป็นมะเร็งชนิดใหม่ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะร่างกาย และ สิ่งกระตุ้นภายในและภายนอก(ที่กินเข้าไปโดยตรง)You are what you eat โรคมะเร็งที่ย้อนกลับเป็นซ้ำใหม่ (Recurrence)  เป็นภาวะการที่เกิดโรคมะเร็ง ที่ได้รับการดูแลจนครบ และ หายดีแล้ว …