มะเร็งเดี่ยวไม่อันตรายแต่แพร่กระจายอันตรายเลยหล่ะ

โรคมะเร็งระยะแพร่กระจาย” [Metastatic cancer]คืออะไร โรคมะเร็ง ระยะแพร่กระจาย หมายถึง โรคมะเร็งที่มีการแพร่กระจาย ไปยังส่วนอื่นภายใน ร่างกาย รวมต่อมน้ำเหลือง บริเวณที่ไกลจากมะเร็งระยะแรก เซลล์มะเร็ง มักไปตามทาง กระแสเลือด ไปตามต่อมน้ำเหลือง มีอยู่ทั่วร่างกาย โรคมะเร็ง สามารถแพร่กระจาย ได้ จากก้อนเนื้อมะเร็ง ➡ เข้าสู่กระแสเลือด  ➡ ทางเดินน้ำเหลือง ➡ ไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพราะเซลล์มะเร็งจะแนบติดกับผนังของหลอดเลือด ➡ ท่อน้ำเหลือง ผ่าน ไปยังอวัยวะอื่น ๆ โรคมะเร็งที่เจริญเติบโตขึ้นมา …