คุณทำอะไรได้บ้างกับเมตาบอลิก ซินโดรม

เมตาบอลิก ซินโดรม คือ กลุ่มความผิดปกติของการกินและใช้พลังงาน จากสาร อาหารในร่างกาย เป็นเหตุให้มีการสะสมของไขมันเพิ่มขึ้น จนเกิด “ภาวะอ้วนลงพุง” เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อ การเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด สุดท้ายกลายเป็นโรคเบาหวาน ถาวร คุณจะทราบได้อย่างไรว่าคุณเป็นโรคเมตาบอบิก ซินโดรมที่เกิดจาก”ภาวะอ้วนลงพุง” …แต่ในปัจจุบัน พบว่าในเด็กที่ชอบทาน อาหารไขมันสูง เคี้ยวขนมกรุบกรอบ และ ดื่มน้ำอัดลม ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวาน พบมากถึงร้อยละ 95-97 ของผู้เป็นโรคเบาหวาน ส่วนใหญ่มัก “อ้วนลงพุง” อยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 40 ปี …