ตับอ่อนอักเสบมีผลต่อการย่อย

ตับอ่อนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการย่อยอาหาร หลั่งเอ็นไซม์ ฮอร์โมน สารเคมี ส่งไปลำไส้เล็ก ส่วนต้น ตับอ่อนประกอบไปด้วยต่อมไร้ท่อและต่อมมีท่อ ทำหน้าที่ 1. สร้างอินซูลินมีหน้าที่จับน้ำตาลเข้าสู่เซลล์ รักษาระดับน้ำตาลในเลือด ให้อยู่ในระดับพอดี 2. สร้างน้ำย่อย เอ็นไซม์ในการย่อยอาหารที่สำคัญหลายชนิดรวมปริมาณ วันละ 750 CC. – เอ็นไซม์อะมายเลสสำหรับย่อยแป้ง – เอ็นไซม์เรนนินสำหรับย่อยโปรตีน – เอ็นไซม์ไลเปสสำหรับย่อยไขมัน – เอ็นไซม์ทริปซิโนเจน – ตับอ่อนยังเป็นที่สร้างสารที่เป็นด่าง ส่งมายังลำไส้เล็ก เพื่อปรับลดความเป็น กรดที่มาจากกระเพาะ …