จริงนะ..จริงนะ..ตับเสื่อมก่อโรค?

ผมเคยได้ยินคนไข้มาหาหมอพูดกันบ่อยๆมากเกือบทุกรายที่เข้ามาตรวจ “เมื่อก่อนกินมากกว่านี้ไม่เห็นเป็นไร พอตอนนี้ไม่สบายบ่อยจัง ” หรือไม่มักจะบอกว่า “ที่คนอื่นๆไม่เห็นเป็นไร ทำไมเราเป็นโน่นเป็นนี่ประจำ “ รู้ไหมครับว่า…พออายุคนเราย่างเข้า 40 ปี ตับเริ่มมีอาการผิดปกติ เพราะเริ่ม มี ความเสื่อม ของตับ จะเริ่มมีอาการ  ” ตับกึ่งแข็งแรง ” (มีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ตับ) อาการไม่สบายเหล่านี้พบความผิดปกติได้   แต่จะเหนื่อยเพลียง่าย  ทำงาน ไม่ทนเหมือนก่อน ถึงเวลาอาหาร หรือกินข้าวผิดปกติเวลาจะหมดแรงเอาดื้อ พอกินข้าวเข้าไปจะรู้สึกดีหายเพลียสดชื่นขึ้น บอกได้ว่า …