ตับคุณจะอยู่นานแค่ไหน

เชื่อเถอะครับตับแข็งมีผลต่อการย่อยอาหาร โรคตับแข็งเป็นโรคเรื้อรัง  ที่เกิดจากเซลล์ตับ จำนวนมากถูกทำลาย กลาย เป็นเนื้อเยื่อพังผืดเหนี่ยว เนื้อตับส่วนที่ตาย  จะสูญเสียหน้าที่ถาวร   เนื้อเยื่อ พังผืดยังไปบดเบียดดึงรั้งเนื้อตับส่วนดี ด้วยรวมถึงการเบียดบังหลอดเลือด ภายในตับโรคตับแข็ง  ตับจะมีลักษณะแข็ง  ขรุขระ  เป็นตะปุ่ม  ตะป่ำ  ใหญ่ บ้าง เล็กบ้าง มีไขมันแทรกด้วย  มีความดันในตับ  และ  เส้นเลือดที่ผ่านตับ นั้นสูงกว่าปกติ ครับผม…อาการโรคตับแข็ง จะแสดงออกตาม ระยะของโรคแบ่งเป็น 4 ระยะคือ ระยะที่ …