แบคทีเรีย ดี ดี ดี มีอยู่ที่ไหน?

หลายคนเคยรู้จัก แล็คติกแอซิด แบคทีเรีย(Lactic acid Bacteria)กันดีแต่ ไม่ทราบกันว่าจาก พืชหรือสัตว์ดีกว่ากัน วันนี้ผู้เขียน นำเกร็ดความรู้สุขภาพ เพื่อจะได้ดูแล “ลำไส้” ให้มีสุขภาพดีนี่แหละเป็นที่มาของ “อายุยืน” แล็คติกแอซิด แบคทีเรีย (Lactic  acid  Bacteria) ที่มาจากพืช มีคุณสมบัติ ทนต่อกรดในกระเพาะอาหารมากกว่า แล็คติกแอซิด แบคทีเรีย (Lactic acid Bacteria ) จากสัตว์  แบคทีเรีย  มีชีวิต …