ใครเสี่ยงถุงผนังลำไส้โป่งพองและอักเสบ

ในระบบทางเดินอาหาร ส่วนที่อยู่ในท้อง มีกระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก และ ลำไส้ใหญ่ ท้องน้อย ด้านขวา ไปด้านบน กลับลงมาซ้าย มาออกที่ทวารหนัก ลักษณะท่อเป็นกระเปาะ ทำหน้าที่ เก็บกักอุจจาระ ให้เป็นก้อน ก่อนจะขับถ่ายออกมาทางทวารหนัก บางรายมีความผิดปกติของผนังลำไส้ใหญ่ ที่เรียบราบ เกิดการถุงผนังโป่งพองและอักเสบ เป็น ถุงกระเปาะยื่นออกไปภายนอกลำไส้ แต่ถ้าเกิดการอุดตัน มีบาดแผล เกิดการอักเสบขึ้น บริเวณ ถุงผนังลำไส้จะเกิดโป่งพองและอักเสบขึ้นมา จะมีอาการเจ็บปวด และเกิดการอักเสบรุนแรง อาจ เกิดการทะลุ มีเลือดออก อาการรุนแรงมักเกิดขึ้นทันทีทันได. …