หน้าร้อนระอุทะลุปรอท กับ โรคเบาหวาน…?

ประเทศไทยเป็นเมืองร้อน และ อากาศร้อนยาวนาน โดยเฉพาะเดือนเมษายน ถึง พฤษภาคม อุณหภูมิร้อน ระอุทะลุปรอท และ ชอบทานน้ำหวาน กาแฟเย็น ชื่นใจ และมีการเตรียมพร้อม ในการหยุดยาว เล่นน้ำสงกรานต์ ให้ฉ่ำปอด เพื่อคลายร้อน ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนสุด ๆ ในทุกๆ ปี ขอเตือนไว้ว่า ในกลุ่มๆ ที่เป็นโรคเรื้อรัง มีโรคประจำตัว เช่นโรคเบาหวาน โรคความ ดันโลหิตสูง จะมีความอ่อนเพลีย จากอากาศและสภาวะความร้อนจัดมากเป็นพิเศษ …