ใจสั่น สั่นพลิ้ว แล้วไง

อาการใจสั่นที่เกิดขึ้นทันทีทันใด ไม่สัมพันธ์ กับ การออกแรงและสามารถหาย ได้เอง มักแยกอาการแตกต่างกันขณะที่มีและไม่มีอาการใจสั่น หากสังเกตได้ ว่าอัตราการเต้น ของหัวใจเร็วกว่าปกติมากเกิน 100 ครั้งต่อนาที อาการใจสั่นเป็นความรู้สึกต่อการเต้นของหัวใจ อาจจะเต้นผิดปกติก็ได้ ทั่ว ไปมักไม่รู้สึกถึงการเต้นของหัวใจ ภาวะที่หัวใจบีบตัวแรง หัวใจเต้นอัตรา ที่ เร็วมาก ขณะออกกำลังกาย  ในภาวะมีสิ่งกระตุ้นใด ๆ   อาจเกิดอาการใจสั่น ในขณะจะเข้านอน การเต้นของหัวใจ อาจทำให้สงสัยว่าหัวใจ เกิดความผิด ปกติที่หัวใจ อาการใจสั่นที่อาจเกิดจากความผิดปกติของการเต้นของหัวใจหรือโรคหัวใจ …