เสียงบอกเล็กๆจากหัวใจ

โรคหัวใจ หมายถึง กลุ่มของ โรคที่จากความผิดปกติของหัวใจ และหลอดเลือด ที่เกี่ยวพัน กับหัวใจ  เป็นโรคที่เกี่ยว  เนื่องด้วยหัวใจ ยังมีระบบหลอดเลือด ที่เข้ามาเกี่ยวพันธ์์กับโรค กล้ามเนื้อหัวใจ  เยื่อบุหัวใจ   #การอุดตันเส้นเลือดหัวใจเกิดได้ทุกเพศและทุกวัย ในผู้ที่เป็นโรคหัวใจ มีประวัติเป็นโรคหัวใจ ต้องได้รับการดูแล ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ หากมีข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้ ให้คุณแน่ใจว่า คุณต้องไปพบแพทย์  เพื่อทำการตรวจและ ทำการทดสอบ การอุดตันของเส้นเลือดหัวใจและหลอดเลือด พัชขอแนะนำให้ตรวจสอบ อาการ ดังต่อไปนี้ ในการอุดตันของเส้นเลือดหัวใจ และ หลอดเลือด …