สุขภาพดีทำง่ายไม่ขายให้ดอกนะ…

สุขภาพดี หมายถึง ภาวะทั่มีร่างกายที่ดี มีจิตใจแจ่มใส อารมณ์เบิกบานอยู่ในสังคม และ สภาพแวคลัอมที่ดี ไม่เจ็บ ไม่มีโรค สามารถควบคุมได้ ⏩นั้นคือ สุขภาพดี ไม่มีข้อกำหนดค่า ที่แน่นอนตายตัวขึ้นอยู่กับสภาพความเหมาะสม ของแต่ละคน ไม่อาจใช้หลักเกณฑ์ เดียวในการวัดค่า ต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิต ระดับน้ำตาลในเลือดได้ กับ ทุกคน สุขภาพดี เล็กๆ น้อยๆ ใครๆ ก็ทำได้ พรุ่งนี้ทำเลยนะ มี …