แม่ผงาดส่องมือ..ตกใจลูกกินเชื้อโรค

แม่ผงาดส่องมือ..ตกใจลูกกินเชื้อโรคเห็นได้ว่าในเมืองใหญ่ย่อมมีเชื้อโรค มีฝุ่นละออง ล่องลอยในอากาศอีกมากมายหลายชนิดซึ่งไม่สามารถมองด้วยตาเปล่า ไม่เหตุมักจะเกาะติดตามสะพานลอย ของใช้ ตามของเล่นเด็ก สาธารณะ รถเข็นตามในซูปเปอร์ มาร์เก็ต เก้าอี้นั่งสาธารณะ โรงพยาบาล รถไฟฟ้า ในห้างที่มีระบบปิด ติดแอร์มีอากาศหมุนวน ไม่ถ่ายเท ด้วยเหตุนี้ ทางการแพทย์ได้มีการรณรงค์ ให้ล้างมือ บ่อย ๆ เพื่อลดการเเพร่กระจายเชื้อโรคและการป้องกันเชื้อโรค ต่างๆ เข้าสู่ ร่างกาย โดยเฉพาะเด็ก ๆ เล็ก มาดูเลยว่าการตรวจมือของคนเรา จะเห็นภาพชัดเจนว่า เชื้อโรค …