โรคหนองในไม่ได้หายไปไหนแต่ไม่มีใครพูดถึง?

บทนำ โรคหนองใน เป็นโรคติดเชื้อที่แพร่กระจายจากคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่งได้ จากการมีเพศสัมพันธ์ โรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Neisseria gonorrhoeae  เป็นแบคทีเรียที่เจริญได้ดีในที่ชื้น ที่อบอุ่น ของระบบอวัยวะสืบพันธุ์ มีปากมดลูก มดลูก ปีกมดลูก ท่อปัสสาวะ ในหญิง แล ะชาย อาการของโรคหนองใน มักมีอาการรุนแรง ชัดเจน หากคุณปล่อยทิ้งไว้ ไม่มีการดูแลอย่างถูกต้อง ต่อมาอาการของคุณ จะดีขึ้นได้เองเล็กน้อย แต่ทว่าตัวโรคหนองในยังมียังเป็นอยู่ อาจทำให้เกิด มีภาวะแทรกซ้อนตามมาได้ภายหลัง หรือ ได้รับเชื้อเข้ามาเพิ่มจากการกระตุ้นจาก เชื้อแบคทีเรีย อีกครั้งจากคู่นอน …