วัยทอง วัยเปราะ

วัยทอง หมายถึง ช่วงการเปลี่ยนแปลงไปสู่วัยสูงอายุ อยู่ในช่วงวัย 40 หรือ 45 ปีขึ้นไป เกิดได้ทั้งผู้ชาย-ผู้หญิง ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย ของ แต่ละคนด้วยบางคน เข้าสู่วัยทองช้า หรือ เร็วกว่าปกติได้ การเข้าสู่วัยทอง ร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงเซลล์ ต่างๆ ภายในร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลง มาพร้อมกับที่โรคภัย ต่างๆ จุงต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับวัยทองตั้งแต่เนิ่นๆ โดยเฉพาะ ผู้หญิง #วัยทอง อาจจะยาวนานถึง 6 เดือน ก่อนจะก้าวสู่วัยทอง  จะมีอาการแสดงออกทาง …