เตือน!!หญิงชายเป็นโรคหูดหงอนไก่ ?

โรคหูดหงอนไก่ ไม่ตายถึงแต่อาจทำลายชีวิตคู่? โรคหูดหงอนไก่  เป็นโรคติดต่อ  จาก  เพศสัมพันธ์ุ  มีมาจาก  เชื้อไวรัสเอชพีวี ที่ถ่ายทอดได้ง่าย ผู้ที่ติดเชื้อแรก ๆ ไม่มีอาการ และ ผู้ที่ได้รับเชื้อไวรัสเอชพีวี มานานปี จะเกิด อาการคัน และ แสบร้อน  พบได้ทั้ง  หญิง  ชาย  วัยเจริญพันธ์ุ จะพบรอยโรค ใน หญิง มากว่า ชาย  โรคหูดหงอนไก่  ไม่ได้ทำให้เสี่ยชีวิตได้ …