กินไม่เป็นระวังโรคระบบทางเดินอาหาร

การทำงานของระบบทางเดินอาหาร เป็นการย่อยอย่างไม่มีประสิทธิภาพ เกิดจากการรีบเร่ง กินอาหาร รีบเคี้ยวรีบกลืน หรือ กินอาหารปริมาณมากเกินไป ทำให้เสียเวลา ในกระบวน การย่อยนานๆ เพราะเอนไซม์ในน้ำลายย่อยอาหาร ไม่ทันยังทำให้น้ำย่อยในกระเพาะหลั่งน้ำ ย่อยได้น้อยลง เพราะเป็นตัวดูดซับน้ำไว้ เมื่ออาหารพองตัวขึ้นจะทำให้ท้องอืด จะเกิดอาการ จุกแน่น การออกกำลังกายหลังการกินอาหาร ก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะจะทำให้เลือดไปเลี้ยงระบบ การย่อยอาหาร ถูกดึงไปเลี้ยงกล้ามเนื้อแทน ทำให้เลือดไปเลี้ยงระบบย่อยไม่เพียงพอ ทำให้ เกิดอาหารไม่ย่อย จะทำให้ท้องอืด มีกรดไหลย้อย กลายเป็นกระเพาะอาหาร ลำไส้แปรปรวน ลำไส้อักเสบ ลำไส้อักเสบเรื้อรัง …