อาหารและการเกิดมะเร็ง

จากการศึกษาและงานวิจัย อาหารกับการเกิดมะเร็ง ตลอดระยะเวลาหลายปีหลายสำนัก พบว่าการเกิดมะเร็งขนิด ต่างๆทั่วโลกนั้นมี สาเหตุ และ ปัจจัยอาหารและการเกิดมะเร็ง แตกต่างกัน แต่มีสิ่งที่เหมือนกัน คล้ายกัน คือ พฤติกรรม สิ่งแวดล้อม คือ สาเหตุหลักๆ ในการเกิดโรคมะเร็ง ประมาณ 70% และ เกิดจากพันธุกรรมมี เพียง 30 % ดังนั้น การศึกษาหา และ แนวทางการป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง มีความเชื่อมโยง ระหว่าง อาหารและการเกิดมะเร็ง ได้ระบุว่าตามธรรมชาติ …