ท้องอืด แน่นจุก อาหารไม่ย่อย เกิดจากอะไร?

ท้องอืด อาหารไม่ย่อย เรียกว่า การย่อยที่ไม่สมบรูณ์ ทำให้เรู้สึกไม่สบาย ในช่องท้อง ส่วนบน  ร่วมกับ อาการเรอลม บ่อย ๆ อย่างมาก อึดแน่นหลัง มื้ออาหาร ปวดที่ลิ้นปี่ แสบร้อนที่ลิ้นปี่คล้ายกับอาหารกรดไหลย้อย บาง คนมีอาการร่วมกับโรคลำไส้ แปรปรวน บางคน 3 โรคพร้อมกัน สาเหตุที่เป็นปัจจัยเสี่ยง มาจากโรค 1. แผลในกระเพาะอาหาร หรือ ลำไส้เล็กส่วนต้น พบได้ประมาณ 15-25% …