กินปลาหมึกแล้วมีประโยชน์

คนเกิดมาในโลกนี้ มีความชอบ แตกต่างกัน จากการใช้ชีวิต การแต่งกาย แตกต่างกัน แต่พัชว่านะมีสิ่งหนึ่งที่ชอบเหมือนๆกัน คือ การรับประทานอาหาร จะกิน ราคาถูก หรือ กิน ราคาแพง วัตถุดิบนำมาเป็นเมนู นั้น มาจาก เนืี้อไก่ เนื้อหมู เนื้อวัว เนื้อปลา กุ้ง หอย ปู และ ปลาหมึก มีใครจะบอกว่าไม่ถูกต้อง ขึ้นอยู่ว่าคุณจะเลือกกินอาหาร จากมีราคาถูก หรือ …