กินแบบไหนได้แบบนั้น

มะเร็ง คือ ความผิดปกติของเซลล์ ภายในร่างกาย มีการเจริญเติบโต ผิดปกติ เกิดเป็นก้อนเนื้อ และ ลุกลาม ไปอวัยวะข้างเคียง กระจายไป ส่วนอื่นของร่างกาย ผ่านทางระบบเลือด ระบบทางเดินน้ำเหลือง มะเร็ง มีหลายชนิด ขึ้นอยู่กับ ตำแหน่งจุดกำเนิดของมะเร็ง ชนิดของเซลล์มะเร็ง เป็นเนื้องอกชนิดร้าย เกิดจากเนื้อเยื่อปกติ ภายในร่างกาย เจริญเติบโต ภายในร่างกายไม่สามารถควบคุมได้ ก่อให้เกิดโทษ ต่อร่างกาย การกินที่ถูกต้องจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะสามารถ หลีกเลี่ยงจากการเกิดมะเร็ง ได้ …