ทำไมเบาหวานต้องดุแลเท้า

โรคแทรกซ้อนเบาหวานคือเท้า ว่าไปแล้วโรคเบาหวานมักจะมีอาการของโรคแทรกซ้อนเกิดขึ้นที่เท้าเสมอ นั้นเพราะว่าหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงที่เท้าเกิดตีบตันขึ้น  เลือดไม่สามารถไป เลี้ยงที่เท้าไม่พอ เกิดเป็นแผล ปลายประสาทอักเสบ มีการติดเชื้อที่ผิวหนัง โรคเบาหวาน ควรจะต้องตรวจเท้า อย่างครบถ้วนและทดสอบความรู้สึก อย่างน้อยปีละครั้ง  แม้ยังไม่มีอาการได ๆ  ก็ตาม ควรตรวจดังต่อไปนี้ 1. การดูแล ดูลักษณะเท้า นิ้วเท้า เล็บ สีผิว ผิวหนัง ความสะอาด รอยแตก ตาปลา 2. การบวม การติดเชื้อ เท้าผิดรูป …