อันตรายเชื้อราในช่องคลอด…

Candida Albicans (คารฺนิด้า ออร์บิแคน) เป็นเชื้อราที่พบได้ในช่องคลอดของ ผู้หญิง ในปาก ในระบบทางเดินอาหาร และ ผิวหนัง หญิงสาวเริ่มมีอาการและเชื้อรา Candida albicans (คาร์นิด้า ออร์บิแคน)เชื้อราในช่องคลอด มีมากจำนวนมากกว่าปกติ เมื่อทานยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อแบคทีเรีย นานๆ จะรุนแรง จนทำให้เชื้อแบคทีเรียประจำในช่องคลอดเดิมตายลง และ ลดปริมาณของแบคทีเรียลงอย่างมากการติดเชื้อราในช่องคลอด ของผู้หญิงเป็นโรคที่พบได้บ่อยครั้ง มักจะไม่หายขาดเป็นเพราะว่าผู้ติดเชื้อราไม่ใส่ใจ ดูแลอย่างต่อเนื่อง  ผู้หญิงเป็นโรคติดเชื้อราในช่องคลอดได้ง่าย จากการตั้งครรภ์ การเป็นเบาหวาน ทำให้ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยจะดีอย่างโรคเอดส์   …