นวัตกรรมใหม่..บอลลูน..ช่วยชีวิต

นวัตกรรมใหม่..บอลลูน..ช่วยชีวิต การขยายหลอดเลือดหัวใจด้วยบอลลูน หรือ บอลลูนหัวใจ ปัจจุบันโรคหัวใจ เป็นโรครบกวนการใช้ชีวิตของคนเราเป็นอย่างมากนั้น สาเหตุหลักๆ เกิดจากการบริโภคกันเป็น  ส่วนใหญ่  รับประทานอาหารไขมันสูง  อาหาร ทอด  ปิ้งย่าง และ อบ  จึงทำให้ร่างกาย  สะสมไขมัน  ไว้ตามหลอดเลือด  ส่งผล      ให้เกิดหลอดเลือดตีบ  อุดตัน  ไขมันเหล่านั้นสะสมนาน ๆ วัน  ก็กลายเป็นคราบหินปูนเกาะผนังหลอดเลือด ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือด ไปยังอวัยวะอื่น ๆ …