กินแบบไหนใกล้มะเร็งลำไส้ใหญ่

หลายต่อหลายคนเคยมีญาติเคยเป็นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และก็มีความกังวลลึกๆ เกรงว่าตนเอง จะมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ โดยไม่รู้ตัว ส่วนใหญ่ไม่แสดงอาการมาก่อน กว่า จะรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นั้น เกือบจะสายเกินไป ปกติกล้ามเนื้อลำไส้ใหญ่ คนเรามีความยาวประมาณ 5-6 ฟุต  เป็นขดอยู่รอบช่องท้อง ล้อมรอบลำไส้เล็กซึ่งทำหน้าที่ในการย่อยอาหาร ส่งกากอาหารมาเก็บสะสมไว้ที่ลำไส้ใหญ่ ระหว่างนั้น ของเหลวจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือด เหลือแต่กาก และ ของเสีย แล้วกล้ามเนื้อ ลำไส้จะผลักดันไปทางทวารหนัก เพื่อปล่อยออกไปเป็นอุจจาระทางทวาร ลำไส้ใหญ่จะต้องสัมผัสกากอาหารและของเสีย หรืออาจเจือป่นด้วยสารพิษ เป็นเวลานานๆ ลำไส้ใหญ่ เป็นบริเวณที่เซลล์เจริญเติบโตผิดปกติ เกิดเป็นเนื้องอก …