โรคมะเร็งลำไส้เล็ก

บทความนี้ผู้เขียนได้เขียนจากประสบการณ์จริง อยากให้ทุกท่านอ่านและตระหนักถึงความเจ็บป่วย ไม่เป็นที่ท่านคนเดียวแต่เป็น ทั้งครอบครัว โดยมิจำเป็นครับ  หาทางดูแล  ป้องกัน คนที่เรารักยิ่งกันนะครับ…. โรคต่าง ๆ  เช่น  โรคกรดไหลย้อน  โรคกระเพาะ  โรคมะเร็งกระเพาะ โรคลำไส้รั่ว โรคลำไส้แปรปรวน   โรคลำไส้อักเสบ  โรคลำไส้อุดตัน  สุดท้ายโรคมะเร็งลำไส้ โรคมะเร็งลำไส้  พบได้ในช่วงอายุ  50 ปีขึ้นไป  มะเร็งที่พบในลำไส้เล็ก  มีหลาย ชนิดคือ เซลล์ต่อม เซลล์ชาร์โคมา  เซลล์คาร์ซินอยด์ …