ตรวจสุขภาพก่อนพบโรคมะเร็ง

ถ้าหากคุณต้องการให้มีสุขภาพแข็งแรง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในตนเองให้แข็งแรง จำเป็นต้องเริ่ม จากตัวของเราเองก่อนเสมอ อาการเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นโรคอะไร ก็ตามที มักจะมีแสดงออกทางร่างกายของเราเอง ดังนั้นเราต้องเริ่มจากสังเกตุจาก อาการผิดปกติ ที่แสดงออกมาไม่มากก็น้อย แม้กระทั่งอาการของ โรคที่ร้ายแรง อย่างโรคมะเร็ง แต่ถ้าหากตัวเรา มีอาการน่าสงสัยว่า อาจจะเป็น โรคมะเร็ง ก็ให้สังเกตุจากอาการ มีความรู้สึก เบื่ออาหาร ร่างกายอ่อนเพลีย น้ำหนักลดลง ลงแบบผิดปกติ ไม่สดชื่นแจ่มใส หากคุณมั่นสังเกตุตัวเองอย่างเองสม่ำเสมอ จากอาการที่มักแสดง ออกมาทางความรู้สึก อาจมีใครหลายคนไม่ได้แปลกใจกับอาการที่เกิดขึ้นเป็นประจำ อาจจะคิดว่าเป็นได้ก็หายได้ การเจ็บปวดตามปกติเท่านั้นไม่ได้สนใจ …