หม้อที่ใช้ปรุงอาหารปลอดภัยจริงเหรอ…

อันตรายจากภาชนะหุงต้มในครัว ในยุคสมัยข่าวสารเผยแพร่เร็ว มีคนจำนวนมาก..เลยที่เดี่ยวที่รักสุขภาพ  ทำให้ คนเรากลัวสารพิษปนเปื้อนมากับอาหาร แต่สารพิษที่เราได้รับ เกิดจากภาชนะ ในครัวเรือนที่เราใช้อยู่ทุกวัน…หลายปี   หลายปีที่ผ่านมา   ได้มีนักวิจัย ได้ออก มาเตือน…ผู้บริโภคว่า  “อะลูมิเนียม”  อาจมีส่วนที่ทำให้เกิด   “โรคสมองเสื่อม อัลไซเมอรส์”  ทำให้ผู้บริโภค  หลาย ๆ  ครอบครัวโยนหม้อ-กระทะ  ที่ทำจาก “อะลูมิเนียม” ทิ้งไปเป็นจำนวนมาก ข้อมูลการวิจัยในปัจจุบันพบว่า อะลูมิเนียม ที่ละลายออกมาปนเปื้อน ในอาหารมีปริมาณเพียงเล็กน้อยซึ่งไม่ …