ตับอ่อนแอ ตับขาดความสมดุลย์?

  ตับ  เป็นแม่บ้าน ของร่างกาย มีหน้าที่รับ ผลิต และ กักเก็บ ตรวจสอบคุณภาพ และ แจกจ่าย เก็บขยะ และ ทิ้งของเสียออก ตับมีหน้าที่กักเก็บ วิตามิน แร่ธาตุ ตับเป็นอวัยวะสะสมสารอาหารต่างๆ เอาไปใช้เมื่อร่างกายต้องการ เช่น เปลี่ยนน้ำตาลกลูโคสเป็นไกลโคเจน เก็บไว้ที่ตับ เมื่อร่างกายต้องการพลังงาน ตับจะ ดึงไกลโคเจน กลับ มาเป็นกลูโคส  ส่งต่อให้ร่างกาย นำไปใช้เสริมการทำงาน ส่วนต่าง …