แอลกอฮอลก่อให้เกิดโรคเสื่อมจริงไหม?

โรคจากแอลกอฮอล์  ผลกระทบที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ หรือ แอลกอฮอล์ผสม ในน้ำผลไม้ เป็นที่นิยมรับประทาน นอกจากปัญหาทางด้านร่างกาย มีผลต่อ ตับ ทำห้เป็นโรคตับ มะเร็งตับแข็ง และ ผลต่อหัวใจผลต่อ โรคทางจิต ประสาท การดื่มแอลกอฮอล์ มีอันตรายหลายคน ไม่นึกถึง ผลต่อส่งผลกระทบต่อร่างกายอย่าง มากมาย ก่อให้เกิด  มะเร็งเต้านม มะเร็งไต มะเร็งลำไส้ มะเร็งตับ จุลินทรีย์ในลำไส้ตาย มะเร็งหลอดอาหาร  และ  มะเร็งกระเพาะอาหาร และ …