โรคเกิดจากแอลกอฮอลตอนที่ ๒ โรคตับอักเสบ.

จริงแล้วหากคนเราเปลี่ยนพฤติกรรมการ รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ทำให้เป็นปกติ ลดละเลิกการดื่ม-กิน สิ่งที่นำมากระตุ้นตับให้ทำงานหนัก หรือ ทำให้ตับเสื่อม ลง จนกลายเป็นโรคตับแข็งได้ในที่สุด.. ตับอักเสบจากแอลกอฮอล์ อาการส่วนใหญ่  คือ ขาดสารอาหาร และ วิตามิน ร่วมกับกับอาการอื่นๆ ใน หลายระบบอย่างเรื้อรัง จนกลายเป็นโรคตับอักเสบ เช่น 1. ตับมีขนาดใหญ่ และกดเจ็บ เนื้อของตับเริ่มแข็ง เอ็นไซม์ตับสูงผิดปกติ 2. จุกแน่นบริเวณชาย โครงด้านขวา …