ปวดท้อง ท้องเสียเรื้อรัง!!เป็นบ่อยๆอย่าย่ามใจใกล้มะเร็งลำไส้ได้นะคะ

ปวดท้อง ท้องเสียเรื้อรัง หมายถึง การที่มีการถ่ายเหลวมากกว่า 2-3 ครั้ง เป็นเวลา ติดต่อกัน เป็นเวลา 2-4 สัปดาห์ ปวดท้อง ท้องเสียเรื้อรัง พบได้ในคนที่สุขภาพปกติ หรือ พบได้ในคนที่ มีโรคประจำตัว สาเหตุ ปวดท้อง ท้องเสียเรื้อรัง – การติดเชื้อ Virus Bacteria เช่น E.coli Salmonela – การติดเชื้อไม่ทรายสาเหตุ – …